1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

Đơn hàng

[Đơn hàng] Chốt nhanh 6 hàn- hiroshima- TTS220701 159,460 yên 31/07/2022 HIROSHIMA

Hàn ( hàn Tig, hàn bán tự động), lắp ráp, gia công cơ khí, sơn....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Chốt nhanh 01 thực phẩm nam- TTS220704 141.925 yên 01/07/2022 KAGOSHIMA

Chế biến thịt bò và thịt lợn....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Chốt 01 hiroshima- TTS220711 210.000 yên 29/07/2022 HIROSHIMA

Buộc sắt....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Gấp ! 03 vận hành máy- TTS220605 143.520 yên 06/07/2022 FUKUSHIMA

Vận hành máy phay, tiện, CNC, sản xuất, hoàn thiện, đánh bóng sản phẩm khuôn mẫu ( khuôn nhựa, khuôn kim loại cho linh kiện chi tiết máy móc)....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Gấp 3 hàn ibaraki- TTS220604 159.169 yên 07/07/2022 IBARAKI

Hàn các kết cầu thép....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Hot !Tuyển 02 gia công dập KL- TTS220802 179.573 19/07/2022 KANAGAWA

Gia công dập kim loại ( vận hành máy dập kim loại, cắt, gọt, mài, hàn các sp linh kiện liên quan tới kim loại)....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Gấp!Gấp! Đơn hàng gia công cốt thép- TTS211201 181.125 yên 13/07/2022 HOKKAIDŌ

Gia công lắp ráp buộc cốt thép ở ctrinh và nhà xưởng....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] 17 man- Chế tạo sản xuất bạt- TTS220608 171,947 yên 01/07/2022 ŌSAKA

Chế tạo, sản xuất may vải bạt, vá bạt bị hư hỏng, rửa gấp bạt.....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Hot ! 05 điện tử- TTS220606 145,946 yên 28/06/2022 KAGOSHIMA

Lắp ráp linh kiện điện tử, gia công mặt ceramic ( linh kiện điện thoại samsung, apple)....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Hot ! Hàn xì 16 man- Ibaraki- TTS220604 163,504 yên 30/06/2022 IBARAKI

Hàn các kết cầu thép....

Xem thêm chi tiết

0971858022