1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

Đơn hàng

[Đơn hàng KS] Đơn hàng kĩ sư cơ khí 200,000 ~ 225,000 yên 28/09/2021 NIIGATA

Vận hành máy cắt Laze, và các loại máy khác....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng vận hành, kiểm tra linh kiện ở nigata 144,420 yên 28/09/2021 NIIGATA

Vận hành máy, kiểm tra linh kiện check đóng gói sản phẩm....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng KS] Đơn hàng kĩ sư xây dựng 220.000 yên 09/10/2021 ŌSAKA

CHỈ HUY THI CÔNG TẠI CÔNG TRƯỜNG....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng KNĐĐ] Đơn hàng đặc định điều dưỡng tại Shizuoka (DD210802) 155.936 yên 15/10/2021 SHIZUOKA

Chăm sóc hỗ trợ sinh hoạt cho người già ....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng gia công chế biến thủy sản tại Kagoshima 137,000 yên 26/08/2021 KAGOSHIMA

Gia công, chế biến thủy sản (Lươn,...)....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng nông nghiệp ( bắp cải ) 135000 yên 30/08/2021 KAGOSHIMA

Công việc trồng chăm sóc thu hoạch các củ cải, bắp cải ......

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng chế biến thực phẩm 130,000 yên 30/06/2021 KAGOSHIMA

GIA CÔNG, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM( Lợn...)....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng trồng chăm sóc thu hoạch các loại đậu .. 136,934 yên 27/08/2021 KAGOSHIMA

Công việc trồng chăm sóc thu hoạch các loại đậu ......

Xem thêm chi tiết

0971858022