1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

Đơn hàng

[Đơn hàng] 17 man- Chế tạo sản xuất bạt- TTS220608 171,947 yên 01/07/2022 ŌSAKA

Chế tạo, sản xuất may vải bạt, vá bạt bị hư hỏng, rửa gấp bạt.....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Hot ! 05 điện tử- TTS220606 145,946 yên 28/06/2022 KAGOSHIMA

Lắp ráp linh kiện điện tử, gia công mặt ceramic ( linh kiện điện thoại samsung, apple)....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Gấp !01 Nông nghiệp Miyazaki- TTS220504 142.307 yên 20/06/2022 MIYAZAKI

Trồng, chăm sóc, thu hoạch, đóng gói các loại rau củ theo mùa..........

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Hot ! Buộc sắt 17 man- TTS220610 173,000 yên 21/06/2022 ŌSAKA

Buộc sắt ngoài công trường....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Cần gấp 02 may quay lại- TTS220614 146.510 yên 30/06/2022 YAMAGATA

May sản phẩm quần áo phụ nữ trẻ em....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Gấp ! 02 nam sơn linh kiện- TTS220612 146.389 yên 30/06/2022 HOKKAIDŌ

Sơn linh kiện....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Chốt nhanh 01 lái máy- TTS220607 142.000 yên 20/06/2022 KAGOSHIMA

Công việc đào xới. Dùng các thiết bị xây dựng để đào xới, san đất…....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Nông nghiệp nam-16 man- TTS220613 165.584 yên 30/06/2022 CHIBA

Trồng, chăm sóc, thu hoạch các loại rau theo mùa.....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Hot ! Đường ống-Hiroshima- TTS210606 156.000 yên 11/06/2022 HIROSHIMA

Thi công đường ống công trình....

Xem thêm chi tiết

0971858022