1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

Đơn hàng

[Đơn hàng] Tuyển 01 coppha saitama- TTS220209 159,332 yên 31/03/2022 SAITAMA

Làm coppha, đóng ván khuôn.....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Saitaima ! Tuyển 01 xây trát- TTS220207 165,627 yên 31/03/2022 SAITAMA

Xây trát tường, công trình dân dụng.....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Tuyển 01 xây trát- TTS220206 150,000 yên 31/03/2022 GUNMA

Xây trát tường, công trình dân dụng.....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Hot ! Vận hành máy xây dựng- TTS220201 176.107 yên 16/03/2022 KANAGAWA

Vận hành máy (Đầm nền).......

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Lương cao ! Gia công sắt thép- TTS220202 172.640 yên 31/05/2022 KANAGAWA

Gia công, buộc, uốn sắt, thép.......

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Gấp ! 02 đặc định thủy sản- DD220205 265.000 yên 07/03/2022 EHIME

Các công việc liên quan đến nghiệp vụ nuôi cá như cho cá ăn, thay lưới, di chuyển đầm nuôi cá, hỗ trợ xuất cá và các công việc liên quan khác....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Chốt nhanh ! Đặc định gia công kim loại- DD220204 225.000 yên 07/03/2022 FUKUOKA

Lắp ráp kim loại tấm các công trình xây dựng, mái nhà, nhà xưởng…....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Lương tốt ! Đặc định gia công cơ khí- DD220203 170.000 yên 07/03/2022 KUMAMOTO

Vận hành máy gia công linh kiện cơ khí....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Tiến cử 02 nữ may – TTS211203 148,592yên 28/02/2022 GUNMA

May sản phẩm quần áo phụ nữ trẻ em....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Chốt 01 May Yamagata- TTS 220206 142,806 yên 28/02/2022 YAMAGATA

May quần áo phụ nữ trẻ em, 1 nhóm gồm 3 người thao tác cùng nhau. Thực hiện các công việc liên quan đến sp như kiểm tra, là quần áo, cắt chỉ, sữa lỗi sản phẩm (làm việc theo nhóm)....

Xem thêm chi tiết

0971858022