fbpx
1
Bạn cần hỗ trợ?

Thứ Sáu, 24/09/2021.Cập nhật lúc 01:16GMT+7.

ĐƠN HÀNG DỄ ĐỖ

Đơn hàng vận hành, kiểm tra…
 • Địa điểm NIIGATA
 • Số lượng tiếp nhận 07
 • Giới tính Nam-Nữ
 • Độ tuổi 18-30
 • Học vấn THPT
 • Dự kiến thi tuyển 28/09/2021
 • Dự kiến nhập cảnh tùy tình hình thực tế
 • Lương cơ bản 144,420 yên
 • Hạn nộp hồ sơ 30/9/2021
Đơn hàng kĩ sư cơ khí
 • Địa điểm NIIGATA
 • Số lượng tiếp nhận 02
 • Giới tính Nam
 • Độ tuổi 21-30
 • Học vấn cao đẳng- đại học
 • Dự kiến thi tuyển 28/09/2021
 • Dự kiến nhập cảnh tùy tình hình thực tế
 • Lương cơ bản 200,000 ~ 225,000 yên
 • Hạn nộp hồ sơ 30/9/2021
Đơn hàng đặc định xây dựng-…
 • Địa điểm AICHI
 • Số lượng tiếp nhận 03
 • Giới tính Nam-Nữ
 • Độ tuổi Dưới 35
 • Học vấn THPT
 • Dự kiến thi tuyển 08/10/2021
 • Dự kiến nhập cảnh tùy tình hình thực tế
 • Lương cơ bản 240.000 yên
 • Hạn nộp hồ sơ 31/10/2021
Đơn hàng đặc định cơ khí…
 • Địa điểm KAGOSHIMA
 • Số lượng tiếp nhận 02
 • Giới tính Nam
 • Độ tuổi Dưới 35
 • Học vấn THPT
 • Dự kiến thi tuyển 08/10/2021
 • Dự kiến nhập cảnh tùy tình hình thực tế
 • Lương cơ bản 200.000yên
 • Hạn nộp hồ sơ 31/10/2021
Đơn hàng đặc định nông nghiệp…
 • Địa điểm IBARAKI
 • Số lượng tiếp nhận 03
 • Giới tính Nam
 • Độ tuổi Dưới 35
 • Học vấn THPT
 • Dự kiến thi tuyển 08/10/2021
 • Dự kiến nhập cảnh tùy tình hình thực tế
 • Lương cơ bản 190.000yên
 • Hạn nộp hồ sơ 31/10/2021
Đơn hàng đặc định xây dựng(…
 • Địa điểm TOKYO
 • Số lượng tiếp nhận 05
 • Giới tính Nam
 • Độ tuổi Dưới 35
 • Học vấn THPT
 • Dự kiến thi tuyển 08/10/2021
 • Dự kiến nhập cảnh tùy tình hình thực tế
 • Lương cơ bản 270.000 yên
 • Hạn nộp hồ sơ 31/10/2021
Đơn hàng kĩ sư xây dựng
 • Địa điểm ŌSAKA
 • Số lượng tiếp nhận 01
 • Giới tính Nam
 • Độ tuổi Dưới 35
 • Học vấn Đại học
 • Dự kiến thi tuyển 09/10/2021
 • Dự kiến nhập cảnh tùy tình hình thực tế
 • Lương cơ bản 220.000 yên
 • Hạn nộp hồ sơ 31/10/2021

ĐƠN HÀNG SẮP THI TUYỂN

Ảnh Tên đơn hàng Ngày thi
tuyển
SL Nơi làm
việc
Lương cơ
bản
Giới tính Dự kiến
NC
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
H210902 Đơn hàng vận hành, kiểm tra linh kiện ở nigata 28/09/2021 07 NIIGATA 144,420 yên Nam-Nữ tùy tình hình thực tế 30/9/2021 Xem chi tiết
KS210902 Đơn hàng kĩ sư cơ khí 28/09/2021 02 NIIGATA 200,000 ~ 225,000 yên Nam tùy tình hình thực tế 30/9/2021 Xem chi tiết
DD210902 Đơn hàng đặc định cơ khí nông nghiệp 08/10/2021 02 KAGOSHIMA 200.000yên Nam tùy tình hình thực tế 31/10/2021 Xem chi tiết
DD210903  Đơn hàng đặc định nông nghiệp nam Ibaraki 08/10/2021 03 IBARAKI 190.000yên Nam tùy tình hình thực tế 31/10/2021 Xem chi tiết
DD210904  Đơn hàng đặc định xây dựng( phụ hồ) ở Tokyo 08/10/2021 05 TOKYO 270.000 yên Nam tùy tình hình thực tế 31/10/2021 Xem chi tiết
DD210901  Đơn hàng đặc định xây dựng- coppha 08/10/2021 03 AICHI 240.000 yên Nam-Nữ tùy tình hình thực tế 31/10/2021 Xem chi tiết
KS210901 Đơn hàng kĩ sư xây dựng 09/10/2021 01 ŌSAKA 220.000 yên Nam tùy tình hình thực tế 31/10/2021 Xem chi tiết
Ảnh Tên đơn hàng Ngày thi
tuyển
SL Nơi làm
việc
Lương cơ
bản
Giới tính Dự kiến
NC
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
KS210902 Đơn hàng kĩ sư cơ khí 28/09/2021 02 NIIGATA 200,000 ~ 225,000 yên Nam tùy tình hình thực tế 30/9/2021 Xem chi tiết
KS210901 Đơn hàng kĩ sư xây dựng 09/10/2021 01 ŌSAKA 220.000 yên Nam tùy tình hình thực tế 31/10/2021 Xem chi tiết
Ảnh Trường tuyển Ngày phỏng
vấn
Học bổng Nơi học Học phí Việc LT Dự kiến
nhập học
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
Ảnh Tên đơn hàng Ngày thi
tuyển
SL Nơi làm
việc
Lương cơ
bản
Giới tính Dự kiến
NC
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
DD210902 Đơn hàng đặc định cơ khí nông nghiệp 08/10/2021 02 KAGOSHIMA 200.000yên Nam tùy tình hình thực tế 31/10/2021 Xem chi tiết
DD210903  Đơn hàng đặc định nông nghiệp nam Ibaraki 08/10/2021 03 IBARAKI 190.000yên Nam tùy tình hình thực tế 31/10/2021 Xem chi tiết
DD210904  Đơn hàng đặc định xây dựng( phụ hồ) ở Tokyo 08/10/2021 05 TOKYO 270.000 yên Nam tùy tình hình thực tế 31/10/2021 Xem chi tiết
DD210901  Đơn hàng đặc định xây dựng- coppha 08/10/2021 03 AICHI 240.000 yên Nam-Nữ tùy tình hình thực tế 31/10/2021 Xem chi tiết

ĐƠN HÀNG ĐÃ PHỎNG VẤN

Ảnh Tên đơn hàng Ngày thi
tuyển
SL Nơi làm
việc
Lương cơ
bản
Giới tính Dự kiến
NC
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
DD210905    Đơn hàng đặc định chăn nuôi bò kagoshima 1 20/09/2021 07 KAGOSHIMA 187.740 yên Nam-Nữ tùy tình hình thực tế 31/09/2021 Xem chi tiết
DD210906 Đơn hàng đặc định chăn nuôi bò 2 kagoshima 20/09/2021 04 KAGOSHIMA 193.000~205.000 yên Nam-Nữ tùy tình hình thực tế 31/10/2021 Xem chi tiết
DD210801 Đơn hàng đăc định ghép ván tại Saitama 15/09/2021 2 SAITAMA 17,6200 yên Nam tùy tình hình thực tế 30/09/2021 Xem chi tiết
DD210802 Đơn hàng đặc định điều dưỡng tại Shizuoka 15/09/2021 4 SHIZUOKA 15,2500 yên Nữ tùy tình hình thực tế 30/09/2021 Xem chi tiết
DD210803  Đơn hàng đặc định giàn giáo tại Yamaguchi 15/09/2021 2 YAMAGUCHI 20.0000 yên Nam tùy tình hình thực tế 30/09/2021 Xem chi tiết
DD210805  Đơn hàng đặc định thực phẩm tại Shizuoka 15/09/2021 1 SHIZUOKA 120.000 yên Nữ tùy tình hình thực tế 30/09/2021 Xem chi tiết
DD210804 Đơn hàng đặc định oto tại Chi Ba 15/09/2021 4 CHIBA 180,000 yên Nam tùy tình hình thực tế 30/09/2021 Xem chi tiết
DD210806 Đơn hàng đặc định chế biến thực phẩm thịt bò tại Kagoshima 15/09/2021 05 KAGOSHIMA 190.000~ 210.000yên Nam-Nữ theo tình hình thực tế 30/9/2021 Xem chi tiết
H210801 Đơn hàng đặc định gia công cơ khí tại Osaka 15/09/2021 03 ŌSAKA 180.000 yên Nam-Nữ tùy tình hình thực tế 30/09/2021 Xem chi tiết
DD210807 Đơn hàng đăc định chế biến TP thịt lợn tại kagoshima 15/09/2021 05 KAGOSHIMA 190.000~ 210.000y Nam-Nữ tùy tình hình thực tế 30/9/2021 Xem chi tiết
DD210809  Đơn hàng đặc định xây dựng tại kanto 15/09/2021 03 TOKYO 240.000 yên Nam tùy tình hình thực tế 30/9/2021 Xem chi tiết
DD210810  Đơn hàng đặc định gia công cơ khí tại Gifu 15/09/2021 01 GIFU 170.000 yên Nữ tùy tình hình thực tế 30/09/2021 Xem chi tiết
DD210812 Đơn hàng đặc định Xây dựng ( Lắp đặt đường ống ) 15/09/2021 SAITAMA 245,000 yên Nam tùy tình hình thực tế 31/09/2021 Xem chi tiết
H210901 Đơn hàng sản xuất linh kiện oto tại Tochigi 01/09/2021 2 TOCHIGI 148,000 yên Nhật Nam 01/2022 30/08/2021 Xem chi tiết
H210503 Đơn hàng Hàn tại tỉnh Hokkaido 30/08/2021 3 HOKKAIDŌ 140,630 yên Nam 10/2021 26/08/2021 Xem chi tiết
H210607 Đơn hàng nông nghiệp ( bắp cải ) 30/08/2021 02 KAGOSHIMA 135000 yên Nữ T1/2022 26/08/2021 Xem chi tiết
H210605 Đơn hàng nông nghiệp trồng, chăm sóc và thu hoạch các loại đậu tại tỉnh Kaghoshima 27/08/2021 4 KAGOSHIMA 136,934 yên Nữ 01/2022 23/08/2021 Xem chi tiết
H210605 Đơn hàng trồng chăm sóc thu hoạch các loại đậu .. 27/08/2021 04 KAGOSHIMA 136,934 yên Nữ T1/2022 24/08/2021 Xem chi tiết
H210402 Đơn hàng trồng nấm tại tỉnh Hokkaido 26/08/2021 3 HOKKAIDŌ 151,536 yên Nữ 12/2021 23/08/2021 Xem chi tiết
H210606 Đơn hàng lắp đặt đường ống tại tỉnh Hiroshima 26/08/2021 2 HIROSHIMA 151,667 yên Nam 12/2021 13/08/2021 Xem chi tiết
Ảnh Tên đơn hàng Ngày thi
tuyển
SL Nơi làm
việc
Lương cơ
bản
Giới tính Dự kiến
NC
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
Đơn hàng kỹ sư sửa chữa và bảo dưỡng ô tô tại Hiroshima 26/08/2021 1 HIROSHIMA 20,0000 yên Nam 01/2022 30/08/2021 Xem chi tiết
H201103 Đơn hàng kỹ sư xây dựng cầu đường tại Kagoshima 16/11/2020 02 KAGOSHIMA 185.000~205.000 Yên Nam/Nữ Tháng 02/2021 13/11/2020 Xem chi tiết
H201104 Đơn hàng kỹ sư sửa chữa ô tô tại Kagoshima 16/11/2020 01 KAGOSHIMA 180.000 Yên Nam/Nữ Tháng 02/2021 13/11/2020 Xem chi tiết
H201004 Đơn hàng kỹ sư thiết kế trang web tại tỉnh Wakayama 15/10/2020 10 WAKAYAMA 350.000 Yên ~ 500.000 Yên /tháng Nam-Nữ Tháng 12/2020 13/10/2020 Xem chi tiết
H200901 Đơn hàng kỹ sư cơ điện tại tỉnh Shizuoka 25/09/2020 1 SHIZUOKA 201,600 yên ( 1200 yên/h) Nam Tháng 01-02/2021 18/09/2020 Xem chi tiết
H200902 Đơn hàng kỹ sư điện tại tỉnh Shizuoka 25/09/2020 1 SHIZUOKA 201,600 yên ( 1200 yên/h) Nam Tháng 01-02/2021 18/09/2020 Xem chi tiết
Đơn hàng kỹ sư xây dựng thiết kế ở Aichi 2 31/08/2020 2 AICHI 211,200 yên Nam Tháng 12/2020 24/08/2020 Xem chi tiết
Đơn hàng kỹ sư xây dựng thiết kế ở Fukuoka 1 28/08/2020 2 AICHI 200,000 yên Nam Tháng 12/2020 24/08/2020 Xem chi tiết
H200503 Đơn hàng kỹ sư cơ khí T5/2020 25/05/2020 02 GIFU 20 MAN NAM T9/2020 Xem chi tiết
H200507 Đơn hàng kĩ sư Auto Cad T5/2020 02 TOKYO 21~25 man nữ 31/05/2020 Xem chi tiết
Ảnh Trường tuyển Ngày phỏng
vấn
Học bổng Nơi học Học phí Việc LT Dự kiến
nhập học
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
NGA0421 Học viện Nhật ngữ Quốc tế Nagoya 01/01/2021 AICHI 790.000¥ /Năm Tháng 4/2021 Xem chi tiết
HSR0721 Du học Nhật Bản trường Nhật ngữ Shurin Tokyo 01/01/2021 TOKYO 660.000-940.000 yên T7/2020 T10/2020 Xem chi tiết
HTY0421 Học viện Nhật ngữ Tokyo Johoku 01/01/2021 TOKYO 630.000 ¥ T4/2021 T10/2020 Xem chi tiết
HAC0421 Trường Nhật ngữ ARC Academy - du học Hanoilink 01/01/2021 TOKYO T4/2021 T9/2020 Xem chi tiết
HOM1020 Trường Nhật ngữ Osaka Minami 10/10/2020 ŌSAKA 620.000 ¥ T10/2020 T5/2020 Xem chi tiết
HAN0421 Trường Nhật ngữ An Language - Hanoilink 01/10/2020 TOKYO 727,680¥ /Năm Tháng 4/2021 30/09/2010 Xem chi tiết
JVC0421 Trường Nhật Ngữ  JVC Academy tuyển sinh kỳ học tháng 4/2021 01/10/2020 ŌSAKA T4/2021 T10/2020 Xem chi tiết
HKC0421 Trường Nhật ngữ Kinoshita Campus - Du học Hanoilink 01/10/2020 TOKYO 728.700¥ /Năm 04/2021 01/12/2020 Xem chi tiết
HKW0421 Giới thiệu trường Nhật ngữ Waseda - du học Nhật Bản 01/10/2020 TOKYO 704.000 ¥ Tháng 4/2021 T10/2020 Xem chi tiết
HJI0421 Giới thiệu trường Nhật ngữ JCLI - du học Hanoilink 01/09/2020 KANAGAWA 788.400¥ /Năm Tháng 4/2021 T9/2020 Xem chi tiết
KCI0421 Trường đại học quốc tế Kaichi tuyển sinh kỳ tháng 4/2021 01/08/2020 CHIBA Tháng 4/2021 Xem chi tiết
ISB0421 Trường Kinh doanh Quốc tế ISB tuyển sinh Kỳ tháng 4/2021 01/08/2020 TOKYO 680.000 ¥ Tháng 4/2021 10/2020 Xem chi tiết
HTK0420 Viện nghiên cứu Nhật ngữ Tokyo 01/06/2020 TOKYO 730,000 Yên Tháng 4/2020 11/09/2019 Xem chi tiết
HSR1020 Trường Nhật ngữ Shurin 20/05/2020 TOKYO 735,000 Yên T10/2020 1/04/2020 Xem chi tiết
HKS1020 Học viện ngôn ngữ Kurashiki 20/05/2020 OKAYAMA 1.021.000 ¥/năm T10/2020 T4/2020 Xem chi tiết
HAN1020 Học viện Nhật ngữ Abeno 20/05/2020 ŌSAKA 769.000 ¥ T10/2020 T4/2020 Xem chi tiết
HMS1020 Trường chuyên môn MEISEI 20/05/2020 SHIZUOKA 722.000 ¥ T10/2020 T5/2020 Xem chi tiết
Ảnh Tên đơn hàng Ngày thi
tuyển
SL Nơi làm
việc
Lương cơ
bản
Giới tính Dự kiến
NC
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
DD210906 Đơn hàng đặc định chăn nuôi bò 2 kagoshima 20/09/2021 04 KAGOSHIMA 193.000~205.000 yên Nam-Nữ tùy tình hình thực tế 31/10/2021 Xem chi tiết
DD210801 Đơn hàng đăc định ghép ván tại Saitama 15/09/2021 2 SAITAMA 17,6200 yên Nam tùy tình hình thực tế 30/09/2021 Xem chi tiết
DD210802 Đơn hàng đặc định điều dưỡng tại Shizuoka 15/09/2021 4 SHIZUOKA 15,2500 yên Nữ tùy tình hình thực tế 30/09/2021 Xem chi tiết
DD210803  Đơn hàng đặc định giàn giáo tại Yamaguchi 15/09/2021 2 YAMAGUCHI 20.0000 yên Nam tùy tình hình thực tế 30/09/2021 Xem chi tiết
DD210805  Đơn hàng đặc định thực phẩm tại Shizuoka 15/09/2021 1 SHIZUOKA 120.000 yên Nữ tùy tình hình thực tế 30/09/2021 Xem chi tiết
DD210804 Đơn hàng đặc định oto tại Chi Ba 15/09/2021 4 CHIBA 180,000 yên Nam tùy tình hình thực tế 30/09/2021 Xem chi tiết
DD210806 Đơn hàng đặc định chế biến thực phẩm thịt bò tại Kagoshima 15/09/2021 05 KAGOSHIMA 190.000~ 210.000yên Nam-Nữ theo tình hình thực tế 30/9/2021 Xem chi tiết
H210801 Đơn hàng đặc định gia công cơ khí tại Osaka 15/09/2021 03 ŌSAKA 180.000 yên Nam-Nữ tùy tình hình thực tế 30/09/2021 Xem chi tiết
DD210807 Đơn hàng đăc định chế biến TP thịt lợn tại kagoshima 15/09/2021 05 KAGOSHIMA 190.000~ 210.000y Nam-Nữ tùy tình hình thực tế 30/9/2021 Xem chi tiết
DD210809  Đơn hàng đặc định xây dựng tại kanto 15/09/2021 03 TOKYO 240.000 yên Nam tùy tình hình thực tế 30/9/2021 Xem chi tiết
DD210810  Đơn hàng đặc định gia công cơ khí tại Gifu 15/09/2021 01 GIFU 170.000 yên Nữ tùy tình hình thực tế 30/09/2021 Xem chi tiết
DD210812 Đơn hàng đặc định Xây dựng ( Lắp đặt đường ống ) 15/09/2021 SAITAMA 245,000 yên Nam tùy tình hình thực tế 31/09/2021 Xem chi tiết
H201106 Đơn hàng visa đặc định gia công cơ khí tại Gunma 20/11/2020 30 GUNMA 163.000 yên Nam/Nữ Tùy theo tình hình thực tế của cục 18/11/2020 Xem chi tiết
H201102 Đơn hàng đặc định điều dưỡng tại Tokyo 16/11/2020 2 TOKYO 166.700 yên Nữ 13/11/2020 Xem chi tiết
H201105 Đơn hàng visa đặc định xây dựng tại Kagoshima 16/11/2020 3 KAGOSHIMA 180.000~200.000 yên 3 Tháng 02/2021 13/11/2020 Xem chi tiết
H201006 ĐƠN HÀNG ĐẶC ĐỊNH THỰC PHẨM CHẾ BIẾN SUSHI TẠI FUKUI 30/10/2020 03 FUKUI 170,000 yên. Nữ 28/10/2020 Xem chi tiết
H201007 ĐƠN HÀNG ĐẶC ĐỊNH THỰC PHẨM CHẾ BIẾN ƯỚP GIA VỊ TẠI FUKUI 30/10/2020 02 FUKUI 170,000 yên Nam/Nữ 01/2021 28/10/2021 Xem chi tiết
H200710 Đơn hàng chăn bò theo visa đặc định ở Hokkaido (2) 30/09/2020 2 HOKKAIDŌ 18-21 man Nhật/tháng Nam và Nữ 28/09/2020 Xem chi tiết
H200711 Đơn hàng chăn bò theo visa đặc định ở Hokkaido (3) 30/09/2020 2 HOKKAIDŌ 18-21 man Nhật/tháng Nam và Nữ 28/09/2020 Xem chi tiết
H200712 Đơn hàng chăn bê theo visa đặc định ở Hokkaido 30/09/2020 2 HOKKAIDŌ 18-21 man Nhật/tháng Nam và Nữ 28/09/2020 Xem chi tiết

BÀI ĐĂNG MỚI

Chương trình xuất khẩu lao động Nhật Bản - Hanoilink

Xuất khẩu lao động Nhật Bản là một trong những thị trường xuất khẩu lao động đang được quan tâm nhiều nhất tại...

Xem chi tiết
Công việc đơn hàng đúc nhựa có độc không? Những điều TTS cần biết

Công việc nhẹ nhàng, nhiều làm thêm đơn hàng đúc nhựa đi Nhật nhận được nhiều sự quan tâm của thực tập sinh có...

Xem chi tiết
Tỷ lệ đỗ đơn hàng khi thi tuyển XKLĐ Nhật Bản là bao nhiêu?

Công việc nhẹ nhàng, nhiều làm thêm đơn hàng đúc nhựa đi Nhật nhận được nhiều sự quan tâm của thực tập sinh có...

Xem chi tiết
Tuyển thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản

Công ty Cổ phần Dịch vụ Liên kết Hà Nội (HANOILINK) là doanh nghiệp được đưa người lao động làm việc có thời hạn...

Xem chi tiết
Đơn hàng kĩ sư cơ khí

Vận hành máy cắt Laze, và các loại máy khác

Xem chi tiết
Đơn hàng vận hành, kiểm tra linh kiện ở nigata

Vận hành máy, kiểm tra linh kiện check đóng gói sản phẩm

Xem chi tiết
Đơn hàng đặc định chăn nuôi bò 2 kagoshima

Trộn thức ăn, cho bò ăn, chăm sóc bò…. ...

Xem chi tiết
Đơn hàng đặc định chăn nuôi bò kagoshima 1

Trộn thức ăn, cho bò ăn, chăm sóc bò….

Xem chi tiết
Khi đi XKLĐ Nhật Bản TTS có bắt buộc phải ở ký túc xá không?

Khi đi XKLĐ Nhật Bản thời gian đầu 100% thực tập sinh sẽ được công ty Nhật bố trí kí túc xá để sinh hoạt và làm...

Xem chi tiết
Bị bệnh viêm gan B đi xuất khẩu lao động Nhật Bản được không?

Viêm gan B có đi xuất khẩu lao động Nhật Bản được không hay bị viêm gan B đi Nhật đơn hàng nào là một trong số...

Xem chi tiết
Tự ý Phá hủy hợp đồng XKLĐ Nhật Bản thì có bị PHẠT không?

Tự ý phá hủy hợp đồng XKLĐ Nhật Bản thì có bị phạt không? là một trong những thắc mắc phổ biến của lao động...

Xem chi tiết
Công việc đơn hàng in ấn đi Nhật là là gì? Có nên tham gia đơn hàng này không?

Đơn hàng in ấn Nhật Bản là làm những công việc gì? Có nên đăng kí tham gia không? Là câu hỏi nhận được nhiều sự...

Xem chi tiết
TIN XEM NHIỀU NHẤT

VIDEO

Current Playing

Giới thiệu về HanoiLink

 • Cảm nhận của học viên trước giờ xuất cảnh

  00:10:25

 • Trải nghiệm giờ học tại HanoiLink

  00:10:25

 • Thực tập sinh Hanoilink thực hành tiếng Nhật

  00:10:25

 • Giờ tự học của học viên tại HanoiLink

  00:10:25

 • Ứng dụng hội thoại tiếng Nhật của học viên HanoiLink

  00:10:25

 • Phương pháp học "thực tế" tại HanoiLink

  00:10:25

 • Học viên thay đổi nhận thức sau khi học tập tại HanoiLink

  00:10:25

 • Học viên HanoiLink rèn luyện thể lực

  00:10:25

 • Giờ thể dục của học viên HanoiLink

  00:10:25

 • HanoiLink nhìn lại những hoạt động nổi bật trong năm 2019

  00:10:25

Tại sao nên du học Nhật Bản ngành Kinh doanh quốc tế?

Du học Nhật Bản ngành Kinh doanh quốc tế, một ngành học được đánh giá năng động, mang tính toàn cầu. Du học Nhật...

Xem chi tiết
Du học Nhật Bản ngành Spa - lựa chọn hot dành cho các bạn trẻ

Các bạn trẻ yêu thích công việc liên quan đến làm đẹp, trang điểm, thẩm mỹ cơ hội du học Nhật ngành Spa đang rất...

Xem chi tiết
Du học Nhật Bản ngành Âm nhạc - “cơ hội vàng”

Học sinh, sinh viên yêu thích ngành học âm nhạc nên lựa chọn du học Nhật Bản ngành âm nhạc để có thể tiếp xúc với...

Xem chi tiết
Trường Nhật ngữ USUI - Hanoilink

Trường Nhật ngữ Usui nằm ở tỉnh Chiba, khu vực giao thông rất thuận tiện khi di chuyển đến Tokyo và sân bay Narita.

Xem chi tiết
Trường Nhật ngữ An Language - Hanoilink

Trường Nhật Ngữ An Language School được thành lập với mục tiêu ủng hộ và hỗ trợ ước mơ đạt học vị cao của...

Xem chi tiết
Trường Nhật ngữ ARC Academy - du học Hanoilink

 Trường Nhật ngữ ARC Academy được thành lập vào năm 1986 là một trong những trường Nhật ngữ có chất lượng giáo...

Xem chi tiết

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Đến hết năm 2019, Hanoilink đã phái cử hơn 1400 các bạn trẻ sang Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng, ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. HanoiLink luôn mong muốn được phục vụ các bạn trong thời gian tới!

 • CẢM NGHĨ HỌC VIÊN XUẤT CẢNH

 • VỆ SINH CHĂM SÓC KHUÔN VIÊN

  Học viên khóa 45

 • NHÀ ĂN

 • CÁC HỌC VIÊN HỌC NGUỒN

  Học viên khóa 30

 • ẤN TƯỢNG VỀ CÁN BỘ TUYỂN DỤNG

  Học viên khóa 34

 • NHẬN THỨC CỦA HỌC VIÊN TRƯỚC VÀ SAU KHI NHẬP HỌC

  Học viên khóa 35

 • ĐÀO TẠO GIẢNG DẠY

  Học viên khóa 45

 • MÔI TRƯỜNG SỐNG Ở TRUNG TÂM

  Học viên khóa 30

 • 3 KÝ TÚC XÁ PHÒNG Ở NỮ

  Học viên khóa 35

 • 2 KÝ TÚC XÁ PHÒNG Ở NAM

  Học viên khóa 35

 • ĐIỂM NỔI BẬT CỦA HANOLINK

  Học viên khóa 45

BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ PHÁI CỬ

0971858022