1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

Đơn hàng

[Đơn hàng] Bảo dưỡng oto nagasaki- TTS220905 144.397 yên 28/09/2022 NAGASAKI

Bảo dưỡng, sửa chưa oto....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Gấp 01 sơn hiroshima- 16 man- TTS220710 161.562 16/07/2022 HIROSHIMA

Sơn( sơn kim loại)....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Hot ! Xây dựng 24 man- TTS220904 240.000 yên 27/09/2022 KAGOSHIMA

Xây dựng: Bốc dỡ....

Xem thêm chi tiết

[Việt Nam] Gấp 02 may yamagata- TTS 220316 142,806 yên 31/03/2022 YAMAGATA

May sản phẩm quần áo phụ nữ trẻ em....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Chốt gấp 5 lái máy kagoshima- 15 man- TTS221102 150.000 yên 15/11/2022 KANAGAWA

Vận hành máy xây dựng (Xúc, múc, ủi, đầm...)....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Gấp 4 lái máy kanagawa-TTS221011-12 176,500 yên 14/11/2022 KANAGAWA

Vận hành máy xây dựng: ban đầu tham gia phụ việc vận hành máy đầm nền, máy xúc, ủi, lu… (khi quen việc và tham gia thi chứng chỉ lái máy sẽ vận hành máy trực tiếp)....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Tiếp tục chốt 4 lái máy- 18 man- TTS221009-10 181,356 yên 14/11/2022 KANAGAWA

Vận hành máy xây dựng: ban đầu tham gia phụ việc vận hành máy đầm nền, máy xúc, ủi, lu… (khi quen việc và tham gia thi chứng chỉ lái máy sẽ vận hành máy trực tiếp)....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Hot ! Lái máy kanagawa 18 man- TTS221008 183,409 yên 14/11/2022 KANAGAWA

Vận hành máy xây dựng: ban đầu tham gia phụ việc vận hành máy đầm nền, máy xúc, ủi, lu… (khi quen việc và tham gia thi chứng chỉ lái máy sẽ vận hành máy trực tiếp)....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Gấp ! Hàn xì 16 man- TTS221007 161,562 yên 22/10/2022 HIROSHIMA

Hàn bán tự động....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Gấp ! 06 nam chăn nuôi lợn- TTS221005 155,000 yên 31/10/2022 KAGOSHIMA

chăn nuôi lợn....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Hot ! Thực phẩm lươn nữ- TTS221101 156,000 yên 07/11/2022 KAGOSHIMA

Gia công chế biến thực phẩm không gia nhiệt( thịt lươn)....

Xem thêm chi tiết

[Việt Nam] Lái máy kagoshima 18 man ! TTS221006 180,000 yên 31/10/2022 KAGOSHIMA

Thao tác vận hành các loại máy xây dựng, máy đầm nền....

Xem thêm chi tiết

0971858022