1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

Đơn hàng

[Đơn hàng TTS] Đơn hàn xây dựng-Vận hành máy, san lấp mặt bằng 161,583 yên 21/12/2019 HOKKAIDŌ

vận hành máy, san lấp mặt bằng....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Xử lý nền móng, vận hành máy 160,322 yên 10/12/2019 HYŌGO

xử lý nền móng,vận hành máy ủi, san lấp mặt bằng....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng đúc nhựa nam Lương cơ bản 137,263 yên 09/12/2019 KAGOSHIMA

Nhựa, xay nghiền, tạo hạt nhựa .......

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Xây dựng tổng hợp-23/11/2019 152,200 Yên 23/11/2019 AKITA

San lấp mặt bằng, Lắp đặt thiết bị nhà bếp, thiết bị điều hòa. ....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng may Ibaraki 2 146,200 yên 14/02/2020 IBARAKI

may quần áo đồ trẻ con 1 người, là quần áo 2 người....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng may Ibraki 1 146,200 yên 14/02/2020 IBARAKI

May quần áo trẻ em....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng hàn 147,518 yên 25/11/2019 HOKKAIDŌ

Hàn kết cấu khung sắt, thép, kim loại....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Xây dựng tổng hợp(lắp, ghép, khung giầm nhà xưởng, hàn) 166,976 yên 25/11/2019 HOKKAIDŌ

lắp, ghép khung giầm, nhà xưởng, hàn….....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng buộc sắt 138,000 yên Nhật 16/11/2019 KAGOSHIMA

Buộc sắt....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Thông báo vận chuyển hàng hóa, đồ 156,300 12/11/2019 KAGOSHIMA

Vận chuyển đồ dụng cụ, nguyên vật liệu xây dựng (ngoài ra làm các cv khác nếu có như dọn dẹp vệ sinh công trình...)....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Lắp ráp linh kiện điện tử 139,040 yên Nhật 08/11/2019 KAGOSHIMA

Lắp ráp máy móc, linh kiện điện tử…....

Xem thêm chi tiết

0971858022