1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG TUYỂN GẤP

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG SẮP THI TUYỂN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG ĐÃ PHỎNG VẤN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
DD220304 Hot ! Đặc định đường ống 23 man- DD220304 01/08/2022 01 ŌSAKA 230.000 yên Nam T12/2022 28/07/2022 Xem chi tiết
DD220303 Tuyển thêm đặc định đường ống 25 man- DD220303 16/06/2022 01 GUNMA 250.000yên Nam T10/2022 15/06/2022 Xem chi tiết
DD220504 Đặc định thực phẩm- Shiga- DD220504 01/06/2022 1 SHIGA 1000y/h Nữ Theo HS 31/05/2022 Xem chi tiết
TTS211002 Hot ! Lái máy XD- Kagoshima- TTS211002 31/05/2022 02 KAGOSHIMA 161,588 yên Nam Theo HS 30/05/2022 Xem chi tiết
TTS211102 Hàn Hiroshima-TTS211102 31/05/2022 01 HIROSHIMA 157.796 yên Nam Tùy tình hình thực tế 30/05/2022 Xem chi tiết
DD220301 Đặc định chăn nuôi gà Gunma- DD220301 23/03/2022 01 GUNMA 191.047 Nam T6/2022 22/03/2022 Xem chi tiết
DD220302 Đặc định đường ống- 25 man- DD220302 23/03/2022 0 GUNMA 250.0000yên Nam T6/2022 22/03/2022 Xem chi tiết
DD220208 Chốt nhanh ! Đặc định chế biến thủy sản-DD220208 10/03/2022 03 HOKKAIDŌ 167.000 yên Nam tùy tình hình thực tế 09/03/2022 Xem chi tiết
DD220211 Hot ! Đặc định lắp ráp linh kiện - DD220211 10/03/2022 08 HOKKAIDŌ 179.000 yên Nam- Nữ tùy tình hình thực tế 09/03/2022 Xem chi tiết
TTS 211202 Chốt nhanh 01 nam lắp ráp khung nhà xưởng- TTS 211202 24/01/2022 01 HOKKAIDŌ 163,400 yên Nam T5/2022 23/01/2022 Xem chi tiết
0971858022