1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG TUYỂN GẤP

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG SẮP THI TUYỂN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG ĐÃ PHỎNG VẤN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
TTS230402 Làm thêm nhiều !10 nam bò sữa tochigi- TTS230402 22/04/2023 10 TOCHIGI 158,254 yên Nam T11/2023 21/04/2023 Xem chi tiết
DD230402 Đặc định lắp đặt đường ống- 25 man-DD230402 21/04/2023 02 HYŌGO 250,000 yên Nam T9/2023 20/04/2023 Xem chi tiết
TTS230401 Thu nhập cao ! 03 nông nghiệp- TTS230401 12/04/2023 03 KAGOSHIMA 147,854 yên/tháng Nữ T10/2023 11/04/2023 Xem chi tiết
TTS230305 Chốt nhanh 01 nông nghiệp- TTS230305 31/03/2023 01 KAGOSHIMA 147,676 yên Nữ T8/2023 30/03/2023 Xem chi tiết
TTS230304 25 man ! Lái máy shiga- TTS230304 10/03/2023 02 SHIGA 250.000 yên Nam T9/2023 09/03/2023 Xem chi tiết
TTS230201 Hot ! 6 nữ nông nghiệp- TTS230201 24/02/2023 06 KAGOSHIMA 147,854 yên Nữ T8/2023 23/02/2023 Xem chi tiết
TTS230101 Hot ! 6 nam bò sữa tochigi- TTS230101 12/01/2023 06 TOCHIGI 158,254 yên Nam T7/2023 11/01/2023 Xem chi tiết
TTS211204 Gấp ! Cắt uốn sắt CX- TTS211204 24/12/2022 02 ŌSAKA 163,000 yên Nam T6/2022 23/12/2022 Xem chi tiết
TTS221202 Vắt sữa bò Okayama- TTS221202 19/12/2022 06 KAGOSHIMA 153,424 yên Nữ T6/2023 18/12/2022 Xem chi tiết
TTS221201 Hàn xì gunma ! TTS221201 17/12/2022 0 GUNMA 155.506 yên Nữ T5/2023 16/12/2022 Xem chi tiết
0971858022