1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG TUYỂN GẤP

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG SẮP THI TUYỂN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG ĐÃ PHỎNG VẤN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
TTS231101 Sơn xây dựng Kanagawa- TTS231101 30/11/2023 02 KANAGAWA 186,816 yên Nam T3/2024 29/11/2023 Xem chi tiết
TTS231102 Hot ! 06 nông nghiệp nam nữ- TTS231102 27/11/2023 06 KAGOSHIMA 156.000 yên Nam-Nữ T4-T6/2024 27/11/2023 Xem chi tiết
TTS231103 22 man nội thất chiba- TTS231103 23/11/2023 03 CHIBA 225,000 yên Nam T6/2024 22/11/2023 Xem chi tiết
TTS231002 Chăn nuôi gà saitama- TTS231002 16/11/2023 01 SAITAMA 169,000 yên Nam T3/2024 15/11/2023 Xem chi tiết
TTS230903 Gấp 02 thực phẩm nam- TTS230903 17/10/2023 02 KAGOSHIMA 910 yên/ h Nam T4/2024 17/10/2024 Xem chi tiết
TTS230803 19 man ! Cơm hộp nữ- TTS230803 15/09/2023 45 TOKYO 193,267 yên Nữ T2/2024 10/09/2023 Xem chi tiết
TTS230804 17 man ! vân hành máy- TTS230804 11/09/2023 0 HIROSHIMA 170.000 yên Nam T1/2024 10/09/2023 Xem chi tiết
TTS230801 Vận hành máy hiroshima- TTS230801 23/08/2023 0 HIROSHIMA 163.880 yên Nam T1/2024 22/08/2023 Xem chi tiết
TTS230603 Ván khuôn aichi- TTS230603 07/07/2023 02 AICHI 171,318 yên Nam T2/2024 06/07/2023 Xem chi tiết
TTS230504 Gấp !03 chăn nuôi lợn- TTS230504 14/06/2023 03 KAGOSHIMA 156.000 yên Nam/Nữ T12/2023 14/06/2023 Xem chi tiết
0971858022