1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

Đơn hàng

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng xây dựng-San lấp mặt bằng 160.000 YÊN 27/09/2019 KAGOSHIMA

Tuyển xuất khẩu lao động Nhật Bản đơn hàng xây dựng- san lấp mặt bằng....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng xây dựng(lắp coppha, ván khuôn) 138.667 YÊN 26/09/2019 KAGOSHIMA

Đơn hàng xuất lao động Nhật Bản ngành xây dựng (lắp ghép coppha, ván khuôn)....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Thông báo tuyển dụng đơn hàng may 140.392 YÊN 28/09/2019 YAMAGATA

Đơn hàng may dành cho xuất khẩu lao động Nhật bản....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Lắp tấm pin năng lượng mặt trời 151.875 YÊN 06/11/2019 GUNMA

Đơn hàng lắp tấm pin năng lượng mặt trời....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng chế biến cá, trứng cá muối dành cho nữ 146.000 yên /tháng 15/10/2019 HOKKAIDŌ

Đơn hàng thực tập sinh Nhật Bản chế biến cá, trứng cá muối dành cho nữ....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Chế biến thủy sản cá, trứng cá muối nam 156.000 yên/tháng 15/10/2019 HOKKAIDŌ

Hanoilink tuyển dụng thực tập sinh Nhật bản, đơn hàng chế biến cá, trứng cá muối dành cho nam....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Xây dựng tổng hợp-Waykayama 161877 YÊN/THÁNG 16/10/2019 WAKAYAMA

Đơn hàng xây dựng tổng hợp 3 năm- xuất khẩu lao động Nhật....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng đóng gói túi đựng sản phẩm-Ibaraki 149,424 Yên/tháng 10/10/2019 IBARAKI

Tuyển xuất khẩu lao động Nhật Bản đơn hàng đóng gói sản phẩm....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng nông nghiệp-Kagoshima 130.000 YÊN/THÁNG 01/10/2019 KAGOSHIMA

Hanoilink tuyển thực tập sinh Nhật Bản đơn hàng nông nghiệp....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Xây dựng tổng hợp Kagosima 140.000 YÊN/THÁNG 20/09/2019 KAGOSHIMA

Đơn hàng xây dựng tổng hợp- vận chuyển, dàn giáo, coppha....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng hàn xì ở Kagoshima 148.500 yên 23/10/2019 KANAGAWA

Tuyển dụng xuất khẩu lao động Nhật Bản đơn hàng hàn xì....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng hàn xì 148,500 yên/tháng 25/10/2019 KAGOSHIMA

Đơn hàng xuất khẩu lao động Nhật hàn xì....

Xem thêm chi tiết

0971858022