1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng TTS

Xây dựng tổng hợp T5/2020

14:26 20/04/2020

Thông báo tuyển dụng đơn hàng xây dựng – 3 năm
I Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận Thông báo sau
2 Địa điểm làm việc Kanagawa
3 Ngành nghề xin Visa Xây dựng

4 Tên và nội dung CV cụ thể Xây dựng tổng hợp

5 Điều kiện tuyển dụng

Số TTS cần tuyển: 3 Nam

Số TTS tham gia tuyển: 9 Nam

1. Độ tuổi Từ 19 đến 30  
2. Trình độ Trung học phổ thông  
3. Yêu cầu

– Chăm chỉ chịu khó

– Chịu khó học tiếng Nhật, có kinh nghiệm sống tập thể

– Ham học hỏi, sức khỏe tốt, thể lực tốt

4. Yêu cầu khác Thị lực:  tốt Thể lực:  tốt
Thuận tay: phải, trái Hút thuốc: Không
Tình trạng hôn nhân Đã KH, Chưa KH
6 Hình thức tuyển dụng: Skype
7 Tiền thu nhập Lương cơ bản 175,661  yên Nhật, thực lĩnh 120,642 yên Nhật mỗi tháng (đã trừ hết các khoản như bảo hiểm, thuế, tiền nhà, điện nước… ). Lương trên chưa bao gồm làm thêm, sau khi làm việc được 6 tháng sẽ được 10 ngày phép năm
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể, bảo hiểm thất nghiệp Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian chốt form 28-04-2020
10 Thời gian thi tuyển 06-05-2020
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : Tháng 09 năm 2020
II Yêu cầu phối hợp thực hiện
STT Công việc Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
  Ngày…tháng…năm 2020
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC
Facebook Comments Box
0971858022