fbpx
1
Bạn cần hỗ trợ?

Thứ Năm, 16/07/2020.Cập nhật lúc 04:25GMT+7.

ĐƠN HÀNG DỄ ĐỖ

Đơn hàng trồng dây tây ở…
 • Địa điểm KAGOSHIMA
 • Số lượng tiếp nhận 2
 • Giới tính Nữ
 • Độ tuổi 19-33
 • Học vấn Từ THPT trở lên
 • Dự kiến thi tuyển 24/07/2020
 • Dự kiến nhập cảnh
 • Lương cơ bản Lương cơ bản 136,934 yên Nhật
 • Hạn nộp hồ sơ 20/07/2020
Đơn hàng xây dựng tổng hợp…
 • Địa điểm HOKKAIDŌ
 • Số lượng tiếp nhận 6
 • Giới tính Nam
 • Độ tuổi Từ 23 đến 35
 • Học vấn Từ THPT trở lên
 • Dự kiến thi tuyển 28/07/2020
 • Dự kiến nhập cảnh Tháng 01/2021
 • Lương cơ bản Lương cơ bản 175,662 yên Nhật
 • Hạn nộp hồ sơ 23/07/2020
Đơn hàng xây dựng Hokkaido theo…
 • Địa điểm HOKKAIDŌ
 • Số lượng tiếp nhận 2
 • Giới tính NAM
 • Độ tuổi 22-35
 • Học vấn Cấp 3 trở lên
 • Dự kiến thi tuyển 31/07/2020
 • Dự kiến nhập cảnh Dự kiến tháng 9/2020
 • Lương cơ bản 225,000 yên Nhật
 • Hạn nộp hồ sơ 28/07/2020
Đơn hàng Xây trát Shinagawa, Tokyo…
 • Địa điểm TOKYO
 • Số lượng tiếp nhận 5
 • Giới tính Nam và Nữ
 • Độ tuổi 20-30
 • Học vấn Từ THPT trở lên
 • Dự kiến thi tuyển 31/07/2020
 • Dự kiến nhập cảnh Dự kiến tháng 8(nhanh chậm tùy theo tình hình thực tế của cục)
 • Lương cơ bản Lương cơ bản 220,000 Yên/ tháng
 • Hạn nộp hồ sơ 30/07/2020
Đơn hàng nông nghiệp tỉnh Nagago…
 • Địa điểm NAGANO
 • Số lượng tiếp nhận 2
 • Giới tính Nam
 • Độ tuổi
 • Học vấn Từ THPT trở lên
 • Dự kiến thi tuyển 31/07/2020
 • Dự kiến nhập cảnh Dự kiến tháng 8(nhanh chậm tùy theo tình hình thực tế của cục)
 • Lương cơ bản Lương cơ bản 190,000 Yên/tháng
 • Hạn nộp hồ sơ 29/07/2020
Đơn hàng xây dựng ở Tokyo…
 • Địa điểm TOKYO
 • Số lượng tiếp nhận
 • Giới tính Nam
 • Độ tuổi Dưới 34
 • Học vấn Từ THPT trở lên
 • Dự kiến thi tuyển 31/07/2020
 • Dự kiến nhập cảnh Dự kiến tháng 8(nhanh chậm tùy theo tình hình thực tế của cục)
 • Lương cơ bản Lương cơ bản 265,000 Yên/tháng
 • Hạn nộp hồ sơ 29/07/2020
Đơn hàng chăn nuôi gà ở…
 • Địa điểm HOKKAIDŌ
 • Số lượng tiếp nhận 5
 • Giới tính Nam và Nữ
 • Độ tuổi Không yêu cầu.
 • Học vấn Từ THPT trở lên
 • Dự kiến thi tuyển 31/07/2020
 • Dự kiến nhập cảnh
 • Lương cơ bản Lương cơ bản 200,000~250,000 Yên/tháng
 • Hạn nộp hồ sơ 29/07/2020
Đơn hàng hoàn thiện nội thất…
 • Địa điểm HYŌGO
 • Số lượng tiếp nhận 2
 • Giới tính Nam
 • Độ tuổi Từ 18 đến 25
 • Học vấn Trung học phổ thông
 • Dự kiến thi tuyển 31/07/2020
 • Dự kiến nhập cảnh Sau khi học 1 tháng sẽ quyết định ngày bay
 • Lương cơ bản Lương cơ bản 156, 500 yên Nhật
 • Hạn nộp hồ sơ 17/07/2020
Đơn hàng chăn nuôi ngựa theo…
 • Địa điểm HOKKAIDŌ
 • Số lượng tiếp nhận 2
 • Giới tính Nam và Nữ
 • Độ tuổi Không yêu cầu.
 • Học vấn Từ THPT trở lên
 • Dự kiến thi tuyển 31/07/2020
 • Dự kiến nhập cảnh
 • Lương cơ bản Lương cơ bản 18-21 man/tháng
 • Hạn nộp hồ sơ 30/07/2020
Đơn hàng chăn bò theo visa…
 • Địa điểm HOKKAIDŌ
 • Số lượng tiếp nhận 2
 • Giới tính Nam và Nữ
 • Độ tuổi Không yêu cầu.
 • Học vấn Từ THPT trở lên
 • Dự kiến thi tuyển 31/07/2020
 • Dự kiến nhập cảnh
 • Lương cơ bản Lương cơ bản 18-21 man/tháng.
 • Hạn nộp hồ sơ 30/07/2020
Đơn hàng chăn bò theo visa…
 • Địa điểm HOKKAIDŌ
 • Số lượng tiếp nhận 2
 • Giới tính Nam và Nữ
 • Độ tuổi Không yêu cầu.
 • Học vấn Từ THPT trở lên
 • Dự kiến thi tuyển 31/07/2020
 • Dự kiến nhập cảnh
 • Lương cơ bản Lương cơ bản 18-21 man/tháng
 • Hạn nộp hồ sơ 30/07/2020
Đơn hàng chăn bò theo visa…
 • Địa điểm HOKKAIDŌ
 • Số lượng tiếp nhận 2
 • Giới tính Nam và Nữ
 • Độ tuổi Không yêu cầu.
 • Học vấn Từ THPT trở lên
 • Dự kiến thi tuyển 31/07/2020
 • Dự kiến nhập cảnh
 • Lương cơ bản Lương cơ bản 18-21 man/tháng
 • Hạn nộp hồ sơ 30/07/2020

ĐƠN HÀNG SẮP THI TUYỂN

Ảnh Tên đơn hàng Ngày thi
tuyển
SL Nơi làm
việc
Lương cơ
bản
Giới tính Dự kiến
NC
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
H200714 Đơn hàng trồng dây tây ở Kagoshima 24/07/2020 2 KAGOSHIMA Lương cơ bản 136,934 yên Nhật Nữ 20/07/2020 Xem chi tiết
H200713 Đơn hàng xây dựng tổng hợp ở Kanagawa 28/07/2020 6 HOKKAIDŌ Lương cơ bản 175,662 yên Nhật Nam Tháng 01/2021 23/07/2020 Xem chi tiết
H200614 Đơn hàng Xây trát Shinagawa, Tokyo theo visa đặc định 31/07/2020 5 TOKYO Lương cơ bản 220,000 Yên/ tháng Nam và Nữ Dự kiến tháng 8(nhanh chậm tùy theo tình hình thực tế của cục) 30/07/2020 Xem chi tiết
H200707 Đơn hàng hoàn thiện nội thất ở Hyogo 31/07/2020 2 HYŌGO Lương cơ bản 156, 500 yên Nhật Nam Sau khi học 1 tháng sẽ quyết định ngày bay 17/07/2020 Xem chi tiết
H200708 Đơn hàng chăn nuôi ngựa theo visa đặc định 31/07/2020 2 HOKKAIDŌ Lương cơ bản 18-21 man/tháng Nam và Nữ 30/07/2020 Xem chi tiết
H200709 Đơn hàng chăn bò theo visa đặc định ở Hokkaido (1) 31/07/2020 2 HOKKAIDŌ Lương cơ bản 18-21 man/tháng. Nam và Nữ 30/07/2020 Xem chi tiết
H200710 Đơn hàng chăn bò theo visa đặc định ở Hokkaido (2) 31/07/2020 2 HOKKAIDŌ Lương cơ bản 18-21 man/tháng Nam và Nữ 30/07/2020 Xem chi tiết
H200711 Đơn hàng chăn bò theo visa đặc định ở Hokkaido (3) 31/07/2020 2 HOKKAIDŌ Lương cơ bản 18-21 man/tháng Nam và Nữ 30/07/2020 Xem chi tiết
H200712 Đơn hàng chăn bê theo visa đặc định ở Hokkaido 31/07/2020 2 HOKKAIDŌ Lương cơ bản 18-21 man/tháng Nam và Nữ 29/07/2020 Xem chi tiết
H200715 Đơn hàng buộc sắt ở Osaka 05/08/2020 2 ŌSAKA Lương cơ bản 168, 000 yên Nhật Nam Tháng 03/2021 28/07/2020 Xem chi tiết
Ảnh Tên đơn hàng Ngày thi
tuyển
SL Nơi làm
việc
Lương cơ
bản
Giới tính Dự kiến
NC
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
Ảnh Trường tuyển Ngày phỏng
vấn
Học bổng Nơi học Học phí Việc LT Dự kiến
nhập học
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
HEW1020 Học viện Nhật ngữ quốc tế Edogawa 18/05/2020 TOKYO 750.000 Tháng 4/2020 23/03/2020 Xem chi tiết
HNR1020 Trường Nhật ngữ Narita 19/05/2020 CHIBA 770.000 ¥ T10/2020 Xem chi tiết
HTK1020 Trường nhật ngữ Taiken 19/05/2020 TOKYO 700.000 ¥ T10/2020 T4/2020 Xem chi tiết
HFS1020 Trường Nhật ngữ First Study 19/05/2020 ŌSAKA 784.680¥ T10/2020 T5/2020 Xem chi tiết
HAG1020 Trường chuyên môn Arisu Gakuen 19/05/2020 SHIMANE 540.000 yên 23/4/2020 23/4/2020 Xem chi tiết
HMS1020 Trường chuyên môn MEISEI 20/05/2020 SHIZUOKA 722.000 ¥ T10/2020 T5/2020 Xem chi tiết
HSR1020 Trường Nhật ngữ Shurin 20/05/2020 TOKYO 735,000 Yên T10/2020 1/04/2020 Xem chi tiết
HAT1020 Trường nhật ngữ AIT 20/05/2020 CHIBA 830.000¥ /Năm T10/2020 T5/2020 Xem chi tiết
HOM1020 Trường Nhật ngữ Osaka Minami 20/05/2020 ŌSAKA 620.000 ¥ T5/2020 Xem chi tiết
HKS1020 Học viện ngôn ngữ Kurashiki 20/05/2020 OKAYAMA 1.021.000 ¥/năm T10/2020 T4/2020 Xem chi tiết
HAN1020 Học viện Nhật ngữ Abeno 20/05/2020 ŌSAKA 769.000 ¥ T10/2020 T4/2020 Xem chi tiết
HEH1020 Học viện Ehle-Du học nhật bản 21/05/2020 ŌSAKA 620.000 ¥ T10/2020 T5/2020 Xem chi tiết
HFS0420 Trường Nhật ngữ First Study kỳ 4/2020 22/05/2020 ŌSAKA Tháng 4/2020 16/9/2019 Xem chi tiết
Ảnh Tên đơn hàng Ngày thi
tuyển
SL Nơi làm
việc
Lương cơ
bản
Giới tính Dự kiến
NC
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
H200712 Đơn hàng chăn bê theo visa đặc định ở Hokkaido 31/07/2020 2 HOKKAIDŌ Lương cơ bản 18-21 man/tháng Nam và Nữ 29/07/2020 Xem chi tiết
H200608 Đơn hàng xây dựng Hokkaido theo visa đặc định 31/07/2020 2 HOKKAIDŌ 225,000 yên Nhật NAM Dự kiến tháng 9/2020 28/07/2020 Xem chi tiết
H200614 Đơn hàng Xây trát Shinagawa, Tokyo theo visa đặc định 31/07/2020 5 TOKYO Lương cơ bản 220,000 Yên/ tháng Nam và Nữ Dự kiến tháng 8(nhanh chậm tùy theo tình hình thực tế của cục) 30/07/2020 Xem chi tiết
H200613 Đơn hàng nông nghiệp tỉnh Nagago theo visa đặc định 31/07/2020 2 NAGANO Lương cơ bản 190,000 Yên/tháng Nam Dự kiến tháng 8(nhanh chậm tùy theo tình hình thực tế của cục) 29/07/2020 Xem chi tiết
H200612 Đơn hàng xây dựng ở Tokyo theo visa đặc định 31/07/2020 TOKYO Lương cơ bản 265,000 Yên/tháng Nam Dự kiến tháng 8(nhanh chậm tùy theo tình hình thực tế của cục) 29/07/2020 Xem chi tiết
H200611 Đơn hàng chăn nuôi gà ở Hokkaido theo visa đặc định 31/07/2020 5 HOKKAIDŌ Lương cơ bản 200,000~250,000 Yên/tháng Nam và Nữ 29/07/2020 Xem chi tiết
H200708 Đơn hàng chăn nuôi ngựa theo visa đặc định 31/07/2020 2 HOKKAIDŌ Lương cơ bản 18-21 man/tháng Nam và Nữ 30/07/2020 Xem chi tiết
H200709 Đơn hàng chăn bò theo visa đặc định ở Hokkaido (1) 31/07/2020 2 HOKKAIDŌ Lương cơ bản 18-21 man/tháng. Nam và Nữ 30/07/2020 Xem chi tiết
H200710 Đơn hàng chăn bò theo visa đặc định ở Hokkaido (2) 31/07/2020 2 HOKKAIDŌ Lương cơ bản 18-21 man/tháng Nam và Nữ 30/07/2020 Xem chi tiết
H200711 Đơn hàng chăn bò theo visa đặc định ở Hokkaido (3) 31/07/2020 2 HOKKAIDŌ Lương cơ bản 18-21 man/tháng Nam và Nữ 30/07/2020 Xem chi tiết

ĐƠN HÀNG ĐÃ PHỎNG VẤN

Ảnh Tên đơn hàng Ngày thi
tuyển
SL Nơi làm
việc
Lương cơ
bản
Giới tính Dự kiến
NC
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
H200701 Đơn hàng lái máy, kiểm tra liên kiện Tỉnh Tochigi 15/07/2020 2 TOCHIGI Lương cơ bản 15 man/tháng ( 920 yên/giờ) Nam Tháng 11/2020 10/07/2020 Xem chi tiết
H200615 Đơn hàng nông nghiệp ở Kagoshima 15/07/2020 2 KAGOSHIMA Lương cơ bản 130,000 yên Nhật Nữ 30/06/2020 Xem chi tiết
H200702 Đơn hàng nông nghiệp trồng khoai lang ở Kagoshima 15/07/2020 3 KAGOSHIMA Lương cơ bản 136,900 yên Nhật Nữ Tháng 01/2021 Xem chi tiết
H200703 Đơn hàng nông nghiệp nam ở Kagoshima 15/07/2020 1 KAGOSHIMA Lương cơ bản 136,900 yên Nhật Nam Tháng 12/2020 Xem chi tiết
H200704 Đơn hàng nông nghiệp nữ ở Kagoshima 15/07/2020 2 KAGOSHIMA Lương cơ bản 136,900 yên Nhật Nữ Tháng 12/2020 Xem chi tiết
H200705 Đơn hàng chăn nuôi, nhặt trứng gà ở Kagoshima 15/07/2020 3 KAGOSHIMA Lương cơ bản 140.0000 yên Nhật 1 nam và 2 nữ 01/01/2021 09/07/2020 Xem chi tiết
H200610 Đơn hàng buộc sắt ở Osaka 08/07/2020 7 ŌSAKA 158,000 yên Nhật Nam Tháng 01/2021 30/06/2020 Xem chi tiết
H200609 Đơn hàng xây dựng Aichi (Lái máy) 02/07/2020 2 AICHI 168.750 Yên Nhật/ tháng Nam 30/01/2021 29/06/2020 Xem chi tiết
H200605 Đơn hàng xây dựng Saitama theo visa đặc định 30/06/2020 02 SAITAMA 195.000 Yên/tháng NAM Dư kiến tháng 09/2020 28/06/2020 Xem chi tiết
H200607 Đơn hàng chế biến thủy sản Hokkaido theo visa đặc định 30/06/2020 10 HOKKAIDŌ 175.000 Yên/tháng Nam và Nữ Dự kiến 09/2020 28/06/2020 Xem chi tiết
H200508 Đơn hàng xây dưng tổng hợp (vận hành thiết bị xây dựng, công trình công cộng và dân sinh, Kè chống sạt nở...) 31/05/2020 01 KAGOSHIMA 156,375 yên NAM T11/2020 29-05-2020 Xem chi tiết
H200509 Đơn hàng nông nghiệp kagoshima ( Trồng, chăm sóc, thu hoạch bắp cải..) 31/05/2020 06 KAGOSHIMA 138,667 yên nữ T12/2020 Xem chi tiết
H200505 Đơn hàng nông nghiệp Hiroshima T5/2020 16/05/2020 03 HIROSHIMA 148,070 yên nữ T10/2020 Xem chi tiết
H200506 Đơn hàng chăn nuôi lợn T5/2020 14/05/2020 01 KAGOSHIMA 150,000 yên NAM T9/2020 Xem chi tiết
H200501 Xây dựng tổng hợp T5/2020 06/05/2020 03 KANAGAWA 175,661 yên NAM T9/2020 28-04-2020 Xem chi tiết
H200502 Đơn hàng nông nghiệp T5/2020 06/05/2020 01 KAGOSHIMA 136,600 yên NỮ T10/2020 28-04-2020 Xem chi tiết
H200304 Đơn hàng hàn, lắp ghép khung giầm nhà xưởng 19/03/2020 02 HOKKAIDŌ 173,750 yên Nam T7/2020 01/03/2020 Xem chi tiết
H200206 Vận hành máy kéo sợi- Kiểm tra đóng gói sản phẩm 16/03/2020 03 YAMAGATA 133,807 yên Nữ T8/2020 01/03/2020 Xem chi tiết
H200310 Đơn hàng may mặc 16/3/2020 16/03/2020 03 YAMAGATA 133,807 yên Nữ T8/2020 11/03/2020 Xem chi tiết
H200308 Đơn hàng gia công kim loại 15/03/2020 01 IWATE 139,000 yên Nam T9/2020 05/03/2020 Xem chi tiết
Ảnh Tên đơn hàng Ngày thi
tuyển
SL Nơi làm
việc
Lương cơ
bản
Giới tính Dự kiến
NC
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
H200503 Đơn hàng kỹ sư cơ khí T5/2020 25/05/2020 02 GIFU 20 MAN NAM T9/2020 Xem chi tiết
H200507 Đơn hàng kĩ sư Auto Cad T5/2020 02 TOKYO 21~25 man nữ 31/05/2020 Xem chi tiết
Ảnh Trường tuyển Ngày phỏng
vấn
Học bổng Nơi học Học phí Việc LT Dự kiến
nhập học
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
Ảnh Tên đơn hàng Ngày thi
tuyển
SL Nơi làm
việc
Lương cơ
bản
Giới tính Dự kiến
NC
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
H200607 Đơn hàng chế biến thủy sản Hokkaido theo visa đặc định 30/06/2020 10 HOKKAIDŌ 175.000 Yên/tháng Nam và Nữ Dự kiến 09/2020 28/06/2020 Xem chi tiết
H200605 Đơn hàng xây dựng Saitama theo visa đặc định 30/06/2020 02 SAITAMA 195.000 Yên/tháng NAM Dư kiến tháng 09/2020 28/06/2020 Xem chi tiết
H200606 Đơn hàng thực phẩm Hokkaido theo visa đặc định 30/06/2020 10 HOKKAIDŌ 175,000 yên Nhật Nam và Nữ Dự kiến Tháng 9/2020 28/06/2020 Xem chi tiết
H200315 Đơn hàng xây dựng- Visa đặc định 01/04/2020 03 AICHI 192,000YÊN Nam T9/2020 28/03/2020 Xem chi tiết
H200313 Đơn hàng nông nghiệp - Visa đặc định 31/03/2020 10 HOKKAIDŌ 200,000 Yên Nữ T5/2020 27/03/2020 Xem chi tiết
H200314 Đơn hàng lắp đặt, ốp các tấm bản gỗ vào tường theo khung có sẵn, dán giấy tường 23/03/2020 02 ŌSAKA 168.200 YÊN/ Nam T8/2020 20/03/2020 Xem chi tiết

BÀI ĐĂNG MỚI

Công việc đơn hàng đúc nhựa có độc không? Những điều TTS cần biết

Công việc nhẹ nhàng, nhiều làm thêm đơn hàng đúc nhựa đi Nhật nhận được nhiều sự quan tâm của thực tập sinh có...

Xem chi tiết
Tỷ lệ đỗ đơn hàng khi thi tuyển XKLĐ Nhật Bản là bao nhiêu?

Công việc nhẹ nhàng, nhiều làm thêm đơn hàng đúc nhựa đi Nhật nhận được nhiều sự quan tâm của thực tập sinh có...

Xem chi tiết
Tuyển thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản

Công ty Cổ phần Dịch vụ Liên kết Hà Nội (HANOILINK) là doanh nghiệp được đưa người lao động làm việc có thời hạn...

Xem chi tiết
Khi đi XKLĐ Nhật Bản TTS có bắt buộc phải ở ký túc xá không?

Khi đi XKLĐ Nhật Bản thời gian đầu 100% thực tập sinh sẽ được công ty Nhật bố trí kí túc xá để sinh hoạt và làm...

Xem chi tiết
Đơn hàng chăn bê theo visa đặc định ở Hokkaido

Chăm sóc, cho ăn, dọn dẹp chuồng trại bê. Phiên dịch tiếng Nhật - Việt cho các bạn nv người Việt khác.

Xem chi tiết
Bị bệnh viêm gan B đi xuất khẩu lao động Nhật Bản được không?

Viêm gan B có đi xuất khẩu lao động Nhật Bản được không hay bị viêm gan B đi Nhật đơn hàng nào là một trong số...

Xem chi tiết
Công việc đơn hàng hàn xì đi XKLĐ Nhật Bản là gì?

Ngành công nghiệp chế tạo tại Nhật Bản rất phát triển do đó nhu cầu tuyển dụng lao động trong lĩnh vực cơ khí trong...

Xem chi tiết
TIN XEM NHIỀU NHẤT

VIDEO

Current Playing

Giới thiệu về HanoiLink

 • Cảm nhận của học viên trước giờ xuất cảnh

  00:10:25

 • Trải nghiệm giờ học tại HanoiLink

  00:10:25

 • Thực tập sinh Hanoilink thực hành tiếng Nhật

  00:10:25

 • Giờ tự học của học viên tại HanoiLink

  00:10:25

 • Ứng dụng hội thoại tiếng Nhật của học viên HanoiLink

  00:10:25

 • Phương pháp học "thực tế" tại HanoiLink

  00:10:25

 • Học viên thay đổi nhận thức sau khi học tập tại HanoiLink

  00:10:25

 • Học viên HanoiLink rèn luyện thể lực

  00:10:25

 • Giờ thể dục của học viên HanoiLink

  00:10:25

 • HanoiLink nhìn lại những hoạt động nổi bật trong năm 2019

  00:10:25

Du học Nhật Bản ngành du lịch-Du học Nhật Bản Hanoilink

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, có thể nhận định cơ hội việc làm rộng mở đối với ngành nghề này là rất lớn....

Xem chi tiết
Vì sao du học Nhật Bản nên chọn ngành Cơ khí?

Vì sao Du học Nhật nên chọn ngành cơ khí, ngành học này có những ưu,nhược điểm, cơ hội nghề nghiệp trong tương lai...

Xem chi tiết
Những lợi ích khi du học Nhật Bản ngành Công nghệ thông tin

Không chỉ nổi tiếng về Ngành công nghệ ô tô mà đất nước Nhật Bản còn chinh phục thế giới bởi trình độ công...

Xem chi tiết
Trường đại học quốc tế Kaichi

Đến với Chiba Nhật Bản thì không thể không nhắc tới ngôi trường danh tiếng – Đại học quốc tế Kaichi. Trường có...

Xem chi tiết
Học viện Nhật ngữ Quốc tế Nagoya

Học viện Nhật ngữ Quốc tế Nagoya là một trong những trường học danh tiếng tại Nagoya. Nhiều du học sinh Việt Nam...

Xem chi tiết
Trường Nhật ngữ First Study

Trường Nhật ngữ First Study ở thành phố Osaka- 1 trong ba thành phố lớn nhất của Nhật Bản. Là một trong những trường...

Xem chi tiết

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Đến hết năm 2019, Hanoilink đã phái cử hơn 1400 các bạn trẻ sang Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng, ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. HanoiLink luôn mong muốn được phục vụ các bạn trong thời gian tới!

 • CẢM NGHĨ HỌC VIÊN XUẤT CẢNH

 • VỆ SINH CHĂM SÓC KHUÔN VIÊN

  Học viên khóa 45

 • NHÀ ĂN

 • CÁC HỌC VIÊN HỌC NGUỒN

  Học viên khóa 30

 • ẤN TƯỢNG VỀ CÁN BỘ TUYỂN DỤNG

  Học viên khóa 34

 • NHẬN THỨC CỦA HỌC VIÊN TRƯỚC VÀ SAU KHI NHẬP HỌC

  Học viên khóa 35

 • ĐÀO TẠO GIẢNG DẠY

  Học viên khóa 45

 • MÔI TRƯỜNG SỐNG Ở TRUNG TÂM

  Học viên khóa 30

 • 3 KÝ TÚC XÁ PHÒNG Ở NỮ

  Học viên khóa 35

 • 2 KÝ TÚC XÁ PHÒNG Ở NAM

  Học viên khóa 35

 • ĐIỂM NỔI BẬT CỦA HANOLINK

  Học viên khóa 45

BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ PHÁI CỬ

0971858022