1
Bạn cần hỗ trợ?

Thứ Hai, 17/02/2020.Cập nhật lúc 20:04GMT+7.

ĐƠN HÀNG DỄ ĐỖ

LÁI MÁY PHÂN LOẠI RÁC XÂY…
 • Địa điểm ŌSAKA
 • Số lượng tiếp nhận 03
 • Giới tính Nam
 • Độ tuổi 18-37
 • Học vấn Cấp 2 trở lên
 • Dự kiến thi tuyển 20/02/2020
 • Dự kiến nhập cảnh T7/2020
 • Lương cơ bản 167,093
 • Hạn nộp hồ sơ 20/01/2020
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN , GIA…
 • Địa điểm KAGOSHIMA
 • Số lượng tiếp nhận 08
 • Giới tính Nam
 • Độ tuổi 18-30
 • Học vấn Cấp 3 trở lên
 • Dự kiến thi tuyển 21/02/2020
 • Dự kiến nhập cảnh T7/2020
 • Lương cơ bản 146,661 yên
 • Hạn nộp hồ sơ 16/02/2020
THÁO DỠ-OSAKA
 • Địa điểm ŌSAKA
 • Số lượng tiếp nhận 09
 • Giới tính Nam
 • Độ tuổi 18-35
 • Học vấn Cấp 2 trở lên
 • Dự kiến thi tuyển 22/02/2020
 • Dự kiến nhập cảnh T7/2020
 • Lương cơ bản 167,093 yên
 • Hạn nộp hồ sơ 20/01/2020
HÀN FIFU
 • Địa điểm GIFU
 • Số lượng tiếp nhận 02
 • Giới tính Nam
 • Độ tuổi 18-33
 • Học vấn Cấp 3 trở lên
 • Dự kiến thi tuyển 28/02/2020
 • Dự kiến nhập cảnh T8/2020
 • Lương cơ bản 147,000 yên
 • Hạn nộp hồ sơ 20/01/2020
XÂY DỰNG TỔNG HỢP-NAGOYA
 • Địa điểm HYŌGO
 • Số lượng tiếp nhận 02
 • Giới tính Nam
 • Độ tuổi 18-35
 • Học vấn Cấp 2 trở lên
 • Dự kiến thi tuyển 28/02/2020
 • Dự kiến nhập cảnh T8/2020
 • Lương cơ bản 160,000 yên
 • Hạn nộp hồ sơ 20/01/2020
ĐƠN HÀNG GIA CÔNG, UỐN SẮT…
 • Địa điểm KANAGAWA
 • Số lượng tiếp nhận 02
 • Giới tính Nam
 • Độ tuổi 18-30
 • Học vấn Cấp 3 trở lên
 • Dự kiến thi tuyển 07/03/2020
 • Dự kiến nhập cảnh T8/2020
 • Lương cơ bản 167,826 yên
 • Hạn nộp hồ sơ 20/02/2020
ĐƠN HÀNG ĐẦM, CÁN PHẲNG MẶT…
 • Địa điểm KANAGAWA
 • Số lượng tiếp nhận
 • Giới tính Nam
 • Độ tuổi 25-30
 • Học vấn Cấp 3 trở lên
 • Dự kiến thi tuyển 07/03/2020
 • Dự kiến nhập cảnh T8/2020
 • Lương cơ bản 175,240 yên
 • Hạn nộp hồ sơ 20/02/2020
ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA…
 • Địa điểm KANAGAWA
 • Số lượng tiếp nhận 02
 • Giới tính Nam
 • Độ tuổi 25-30
 • Học vấn Cấp 3 trở lên
 • Dự kiến thi tuyển 07/03/2020
 • Dự kiến nhập cảnh T8/2020
 • Lương cơ bản 175,240 yên
 • Hạn nộp hồ sơ 20/02/2020
ĐƠN HÀNG TRỒNG, CHĂM SÓC, THU…
 • Địa điểm KANAGAWA
 • Số lượng tiếp nhận 02
 • Giới tính Nam
 • Độ tuổi 20-30
 • Học vấn Cấp 3 trở lên
 • Dự kiến thi tuyển 07/03/2020
 • Dự kiến nhập cảnh T8/2020
 • Lương cơ bản 175,240 yên
 • Hạn nộp hồ sơ 25/02/2020
ĐƠN HÀNG HÀN, LẮP GHEP KHUNG…
 • Địa điểm HOKKAIDŌ
 • Số lượng tiếp nhận 02
 • Giới tính Nam
 • Độ tuổi DƯỚI 32
 • Học vấn Cấp 3 trở lên
 • Dự kiến thi tuyển 11/03/2020
 • Dự kiến nhập cảnh T7/2020
 • Lương cơ bản 173,750 yên
 • Hạn nộp hồ sơ 01/03/2020

ĐƠN HÀNG SẮP THI TUYỂN

Ảnh Tên đơn hàng Ngày thi
tuyển
SL Nơi làm
việc
Lương cơ
bản
Giới tính Dự kiến
NC
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
H200206 LÁI MÁY PHÂN LOẠI RÁC XÂY DỰNG 20/02/2020 03 ŌSAKA 167,093 Nam T7/2020 20/01/2020 Xem chi tiết
H200209 ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN , GIA CÔNG THỰC PHẨM THỊT 21/02/2020 08 KAGOSHIMA 146,661 yên Nam T7/2020 16/02/2020 Xem chi tiết
H200205 THÁO DỠ-OSAKA 22/02/2020 09 ŌSAKA 167,093 yên Nam T7/2020 20/01/2020 Xem chi tiết
H200203 HÀN FIFU 28/02/2020 02 GIFU 147,000 yên Nam T8/2020 20/01/2020 Xem chi tiết
H200204 XÂY DỰNG TỔNG HỢP-NAGOYA 28/02/2020 02 HYŌGO 160,000 yên Nam T8/2020 20/01/2020 Xem chi tiết
H200303 ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA OTO 07/03/2020 02 KANAGAWA 175,240 yên Nam T8/2020 20/02/2020 Xem chi tiết
H200305 ĐƠN HÀNG TRỒNG, CHĂM SÓC, THU HOẠCH NẤM 07/03/2020 02 KANAGAWA 175,240 yên Nam T8/2020 25/02/2020 Xem chi tiết
H200301 ĐƠN HÀNG GIA CÔNG, UỐN SẮT THÉP 07/03/2020 02 KANAGAWA 167,826 yên Nam T8/2020 20/02/2020 Xem chi tiết
H200302 ĐƠN HÀNG ĐẦM, CÁN PHẲNG MẶT NỀN, SÀN 07/03/2020 KANAGAWA 175,240 yên Nam T8/2020 20/02/2020 Xem chi tiết
H200304 ĐƠN HÀNG HÀN, LẮP GHEP KHUNG GIẦM NHÀ XƯỞNG 11/03/2020 02 HOKKAIDŌ 173,750 yên Nam T7/2020 01/03/2020 Xem chi tiết
Ảnh Tên đơn hàng Ngày thi
tuyển
SL Nơi làm
việc
Lương cơ
bản
Giới tính Dự kiến
NC
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
Ảnh Trường tuyển Ngày phỏng
vấn
Học bổng Nơi học Học phí Việc LT Dự kiến
nhập học
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
Ảnh Tên đơn hàng Ngày thi
tuyển
SL Nơi làm
việc
Lương cơ
bản
Giới tính Dự kiến
NC
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết

ĐƠN HÀNG ĐÃ PHỎNG VẤN

Ảnh Tên đơn hàng Ngày thi
tuyển
SL Nơi làm
việc
Lương cơ
bản
Giới tính Dự kiến
NC
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
H200208 ĐƠN HÀNG NN TRỒNG RAU, BẮP CẢI 15/02/2020 03 KAGOSHIMA 140,000 yên Nữ T8/2020 11/02/2020 Xem chi tiết
H200201 ĐƠN HÀNG MAY IBARAKI 1 14/02/2020 02 IBARAKI 146,200 yên Nữ T9/2020 01/02/2020 Xem chi tiết
H200202 ĐƠN HÀNG MAY MẶC 2 14/02/2020 03 IBARAKI 146,200 yên Nữ T9/2020 01/02/2020 Xem chi tiết
H200102 ĐIỆN TỬ NAM 13/01/2020 05 KAGOSHIMA 136.000 YÊN Nam T6/2020 10/01/2020 Xem chi tiết
H200101 ĐƠN HÀNG CHĂM SÓC, NHẶT TRỨNG GÀ 09/01/2020 02 KAGOSHIMA 145,563 yên Nam T7/2020 01/01/2020 Xem chi tiết
H191205 XÂY DỰNG ( VẬN HÀNH MÁY, SAN LẤP MẶT BẰNG) 21/12/2019 02 HOKKAIDŌ 161,583 yên Nam T5/2020 13/12/2019 Xem chi tiết
H191203 BUỘC SẮT OSAKA 10/12/2019 09 ŌSAKA 166,893 yên Nam T3/2020 05/12/2019 Xem chi tiết
H191204 XỬ LÝ NỀN MÓNG, VẬN HÀNH MÁY 10/12/2019 01 HYŌGO 160,322 yên Nam T5/2020 01/12/2019 Xem chi tiết
H191201 ĐÚC NHỰA NAM 09/12/2019 03 KAGOSHIMA Lương cơ bản 137,263 yên Nam T6/2020 15/11/2019 Xem chi tiết
H191202 NÔNG NGHIỆP NỮ 06/12/2019 01 KAGOSHIMA 136,934 yên Nữ T4/2020 01/12/2019 Xem chi tiết
Ảnh Tên đơn hàng Ngày thi
tuyển
SL Nơi làm
việc
Lương cơ
bản
Giới tính Dự kiến
NC
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
TEST002 Đơn hàng kĩ sư IT 31/12/2019 20 KANAGAWA 30 triệu/tháng Nam 20/10/2019 10/7/2019 Xem chi tiết
H191202 NÔNG NGHIỆP NỮ 06/12/2019 01 KAGOSHIMA 136,934 yên Nữ T4/2020 01/12/2019 Xem chi tiết
Ảnh Trường tuyển Ngày phỏng
vấn
Học bổng Nơi học Học phí Việc LT Dự kiến
nhập học
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
Trường Nhật ngữ Shurin TOKYO 735,000 Yên Tháng 4/2020 Xem chi tiết
Ảnh Tên đơn hàng Ngày thi
tuyển
SL Nơi làm
việc
Lương cơ
bản
Giới tính Dự kiến
NC
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết

BÀI ĐĂNG MỚI

Công việc đơn hàng đúc nhựa có độc không? Những điều TTS cần biết

Công việc nhẹ nhàng, nhiều làm thêm đơn hàng đúc nhựa đi Nhật nhận được nhiều sự quan tâm của thực tập sinh có...

Xem chi tiết
Tỷ lệ đỗ đơn hàng khi thi tuyển XKLĐ Nhật Bản là bao nhiêu?

Công việc nhẹ nhàng, nhiều làm thêm đơn hàng đúc nhựa đi Nhật nhận được nhiều sự quan tâm của thực tập sinh có...

Xem chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN THỰC TẬP SINH ĐI LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Công ty Cổ phần Dịch vụ Liên kết Hà Nội (HANOILINK) là doanh nghiệp được đưa người lao động làm việc có thời hạn...

Xem chi tiết
Khi đi XKLĐ Nhật Bản TTS có bắt buộc phải ở ký túc xá không?

Khi đi XKLĐ Nhật Bản thời gian đầu 100% thực tập sinh sẽ được công ty Nhật bố trí kí túc xá để sinh hoạt và làm...

Xem chi tiết
ĐƠN HÀNG HÀN, LẮP GHEP KHUNG GIẦM NHÀ XƯỞNG

Hàn, lắp ghép khung giầm, nhà xưởng , các công trình công cộng

Xem chi tiết
ĐƠN HÀNG NN TRỒNG RAU, BẮP CẢI

trông thu hoạch rau bắp cải, salat.

Xem chi tiết
TIN XEM NHIỀU NHẤT

VIDEO

Current Playing

Giới thiệu về HanoiLink

 • Cảm nhận của học viên trước giờ xuất cảnh

  00:10:25

 • Trải nghiệm giờ học tại HanoiLink

  00:10:25

 • Thực tập sinh Hanoilink thực hành tiếng Nhật

  00:10:25

 • Giờ tự học của học viên tại HanoiLink

  00:10:25

 • Ứng dụng hội thoại tiếng Nhật của học viên HanoiLink

  00:10:25

 • Phương pháp học "thực tế" tại HanoiLink

  00:10:25

 • Học viên thay đổi nhận thức sau khi học tập tại HanoiLink

  00:10:25

 • Học viên HanoiLink rèn luyện thể lực

  00:10:25

 • Giờ thể dục của học viên HanoiLink

  00:10:25

 • HanoiLink nhìn lại những hoạt động nổi bật trong năm 2019

  00:10:25

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT BẢN - HANOILINK

Tuyển sinh liên tục 4 kỳ trong năm, tương đương với 4 kỳ xuất cảnh: Kỳ tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10. Đăng ký,...

Xem chi tiết
Du học Nhật Bản nên chọn ngành nào?

Đối với du học sinh khi sang Nhật học điều đầu tiên mà các bạn quan tâm luôn là công việc tại Nhật như thế nào?...

Xem chi tiết
Du học Nhật Bản hết bao nhiêu tiền?

Bạn đang tìm hiểu về vấn đề du học Nhật Bản, có nhiều điều bạn thắc mắc là du học Nhật Bản tốn bao nhiêu...

Xem chi tiết
Du học Nhật Bản trường nhật ngữ quốc tế Hotsuma

Trường Nhật Ngữ Quốc tế Hotsuma được thành lạp vào năm 2011 tại thành phố Tokyo Nhật Bản, trường đào tạo tiếng...

Xem chi tiết

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Đến hết năm 2019, Hanoilink đã phái cử hơn 1400 các bạn trẻ sang Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng, ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. HanoiLink luôn mong muốn được phục vụ các bạn trong thời gian tới!

 • CẢM NGHĨ HỌC VIÊN XUẤT CẢNH

 • VỆ SINH CHĂM SÓC KHUÔN VIÊN

  Học viên khóa 45

 • NHÀ ĂN

 • CÁC HỌC VIÊN HỌC NGUỒN

  Học viên khóa 30

 • ẤN TƯỢNG VỀ CÁN BỘ TUYỂN DỤNG

  Học viên khóa 34

 • NHẬN THỨC CỦA HỌC VIÊN TRƯỚC VÀ SAU KHI NHẬP HỌC

  Học viên khóa 35

 • ĐÀO TẠO GIẢNG DẠY

  Học viên khóa 45

 • MÔI TRƯỜNG SỐNG Ở TRUNG TÂM

  Học viên khóa 30

 • 3 KÝ TÚC XÁ PHÒNG Ở NỮ

  Học viên khóa 35

 • 2 KÝ TÚC XÁ PHÒNG Ở NAM

  Học viên khóa 35

 • ĐIỂM NỔI BẬT CỦA HANOLINK

  Học viên khóa 45

BẢN ĐỒ ĐỊA LÝ PHÁI CỬ

0971858022