1
Bạn cần hỗ trợ?

Thứ Ba, 18/02/2020.Cập nhật lúc 05:43GMT+7.

Du Học Nhật Bản

TIN MỚI NHẤT

TRƯỜNG DỄ ĐỖ

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ QUỐC TẾ…
 • Địa điểm
 • Số lượng tiếp nhận
 • Giới tính
 • Độ tuổi
 • Học vấn
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến nhập cảnh
 • Lương cơ bản
 • Hạn nộp hồ sơ
Viện nghiên cứu Nhật ngữ Tokyo
 • Địa điểm
 • Số lượng tiếp nhận
 • Giới tính
 • Độ tuổi
 • Học vấn
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến nhập cảnh
 • Lương cơ bản
 • Hạn nộp hồ sơ 11/09/2019
Trường Nhật ngữ Shurin
 • Địa điểm KANAGAWA
 • Số lượng tiếp nhận
 • Giới tính Nam
 • Độ tuổi
 • Học vấn
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến nhập cảnh
 • Lương cơ bản
 • Hạn nộp hồ sơ
Trường Nhật ngữ First Study kỳ…
 • Địa điểm
 • Số lượng tiếp nhận
 • Giới tính
 • Độ tuổi
 • Học vấn
 • Dự kiến thi tuyển
 • Dự kiến nhập cảnh
 • Lương cơ bản
 • Hạn nộp hồ sơ 16/9/2019

TRƯỜNG SẮP THI TUYỂN

Ảnh Trường tuyển Ngày phỏng
vấn
Học bổng Nơi học Học phí Việc LT Dự kiến
nhập học
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết

TRƯỜNG ĐÃ PHỎNG VẤN

Ảnh Trường tuyển Ngày phỏng
vấn
Học bổng Nơi học Học phí Việc LT Dự kiến
nhập học
Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
Trường Nhật ngữ Shurin TOKYO 735,000 Yên Tháng 4/2020 Xem chi tiết

Tin Tức

0971858022