1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG TUYỂN GẤP

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG SẮP THI TUYỂN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG ĐÃ PHỎNG VẤN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
TTS240304 phân loại kim loại tokyo- TTS240304 25/04/2024 02 TOKYO 186,105 yên Nam T12/2024 25/04/2024 Xem chi tiết
TTS240301 2 nam oto toyama- TTS240301 21/03/2024 02 TOYAMA 166,250 yên Nam T8/2024 21/03/2024 Xem chi tiết
TTS220708 Hot !Bảo dưỡng oto saitama- TTS220708 04/03/2024 06 SAITAMA 171.344 yên Nam T6/2023 04/03/2024 Xem chi tiết
TTS220204 Gấp ! 01 Buộc sắt osaka- TTS220204 06/02/2024 01 ŌSAKA 186.724yên Nam T6/2022 06/02/2024 Xem chi tiết
TTS211101 Hot- Gia công sắt- Kyoto- TTS 211105 06/02/2024 07 KYŌTO 163,000 yên Nam T6/2022 06/02/2024 Xem chi tiết
TTS211204 Gấp ! Cắt uốn sắt CX- TTS211204 06/02/2024 02 ŌSAKA 163,000 yên Nam T6/2022 06/02/2024 Xem chi tiết
TTS220403 Chốt nhanh 01 sắt kyoto- TTS220403 06/02/2024 01 KYŌTO 163,000 yên. Nam T7/2022 06/02/2024 Xem chi tiết
TTS220404 Sắt công xưởng- 16 man- TTS220404 06/02/2024 3 ŌSAKA 163,000 yên Nam T7/2022 06/02/2024 Xem chi tiết
TTS221009 Gấp 01 nam nội thất ! TTS221009 12/01/2024 01 HYŌGO 166,800 yên Nam T5/2023 12/01/2024 Xem chi tiết
TTS231103 22 man nội thất chiba- TTS231103 23/12/2023 03 CHIBA 225,000 yên Nam T6/2024 23/12/2023 Xem chi tiết
0971858022