1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG TUYỂN GẤP

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
TTS220310 Xât trát- 15man- gunma- TTS220310 31/05/2022 02 GUNMA 150,000 yên Nam Theo HS 30/05/2022 Xem chi tiết
TTS220311 01 Coppha- Saitaima-TTS220311 31/05/2022 01 SAITAMA 159,332 yên Nam Theo HS 30/05/2022 Xem chi tiết
TTS220311 Lái máy XD -16man- Saitaima-TTS220312 31/05/2022 01 SAITAMA 173,330 yên Nam Theo HS 30/05/2022 Xem chi tiết
TTS220504 Gấp !03 Nông nghiệp Miyazaki- TTS220504 31/05/2022 03 MIYAZAKI 140.000 yên nữn Theo HS 29/05/2022 Xem chi tiết
TTS220502 Hot !Đóng gói túi nilon- Ibaraki- TTS220502 31/05/2022 02 IBARAKI 147,496 yên Nữ Theo HS 30/05/2022 Xem chi tiết
TTS211002 Hot ! Lái máy XD- Kagoshima- TTS211002 31/05/2022 02 KAGOSHIMA 161,588 yên Nam Theo HS 30/05/2022 Xem chi tiết
TTS211102 Hàn Hiroshima-TTS211102 31/05/2022 01 HIROSHIMA 157.796 yên Nam Tùy tình hình thực tế 30/05/2022 Xem chi tiết
TTS220202 Lương cao ! Gia công sắt thép- TTS220202 31/05/2022 01 KANAGAWA 172.640 yên Nam Theo HS 30/05/2022 Xem chi tiết
TTS220212 Kanagawa ! Tuyển 01 sơn xây dựng- TTS220212 31/05/2022 KANAGAWA 174,720 yên Nam Theo HS 30/05/2022 Xem chi tiết
TTS210606 Hot ! Đường ống-Hiroshima- TTS210606 10/06/2022 2 HIROSHIMA 151,667 yên Nam Theo HS 09/06/2022 Xem chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG SẮP THI TUYỂN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
TTS220310 Xât trát- 15man- gunma- TTS220310 31/05/2022 02 GUNMA 150,000 yên Nam Theo HS 30/05/2022 Xem chi tiết
TTS220311 01 Coppha- Saitaima-TTS220311 31/05/2022 01 SAITAMA 159,332 yên Nam Theo HS 30/05/2022 Xem chi tiết
TTS220311 Lái máy XD -16man- Saitaima-TTS220312 31/05/2022 01 SAITAMA 173,330 yên Nam Theo HS 30/05/2022 Xem chi tiết
TTS220504 Gấp !03 Nông nghiệp Miyazaki- TTS220504 31/05/2022 03 MIYAZAKI 140.000 yên nữn Theo HS 29/05/2022 Xem chi tiết
TTS220502 Hot !Đóng gói túi nilon- Ibaraki- TTS220502 31/05/2022 02 IBARAKI 147,496 yên Nữ Theo HS 30/05/2022 Xem chi tiết
TTS211002 Hot ! Lái máy XD- Kagoshima- TTS211002 31/05/2022 02 KAGOSHIMA 161,588 yên Nam Theo HS 30/05/2022 Xem chi tiết
TTS211102 Hàn Hiroshima-TTS211102 31/05/2022 01 HIROSHIMA 157.796 yên Nam Tùy tình hình thực tế 30/05/2022 Xem chi tiết
TTS220202 Lương cao ! Gia công sắt thép- TTS220202 31/05/2022 01 KANAGAWA 172.640 yên Nam Theo HS 30/05/2022 Xem chi tiết
TTS220212 Kanagawa ! Tuyển 01 sơn xây dựng- TTS220212 31/05/2022 KANAGAWA 174,720 yên Nam Theo HS 30/05/2022 Xem chi tiết
TTS210606 Hot ! Đường ống-Hiroshima- TTS210606 10/06/2022 2 HIROSHIMA 151,667 yên Nam Theo HS 09/06/2022 Xem chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG ĐÃ PHỎNG VẤN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
TTS220503 Hot ! Oto Tokyo- 18 man- TTS220503 13/05/2022 02 TŌKYŌ 183.216 yên Nam Theo HS 12/05/2022 Xem chi tiết
TTS220401 Hot ! 02 Ván khuôn- TTS220401 30/04/2022 02 YAMANASHI 165.130 yên Nam Theo HS 29/4/2022 Xem chi tiết
TTS220402 Gấp- Buộc sắt hyogo- TTS220402 30/04/2022 01 HYŌGO 173,000 yên Nam Theo HS 29/04/2022 Xem chi tiết
TTS220313 Hot ! Lái máy XD- 16man-TTS220313 31/03/2022 02 SAITAMA 160,854 yên Nam Theo HS 30/03/2022 Xem chi tiết
TTS220210 Hot ! Lái máy saitaima- TTS220210 31/03/2022 01 SAITAMA 160,854 yên Nam Tùy tình tình thực tế 30/03/2022 Xem chi tiết
TTS 211203 Tiến cử 05 nữ may - TTS211203 31/03/2022 05 GUNMA 148,780 yên Nữ Tùy tình hình thực tế 30/03/2022 Xem chi tiết
TTS220211 Tiếp tục 2 lái máy saitama- TTS220211 31/03/2022 02 SAITAMA 165,706 yên Nam Tùy tình tình thực tế 30/03/2022 Xem chi tiết
TTS 220101 Hot ! Đơn hàng nấm- TTS 220101 31/03/2022 3 KANAGAWA 180.267 yên Nữ Tùy tình hình thực tế 30/03/2022 Xem chi tiết
TTS220201 Hot ! Vận hành máy xây dựng- TTS220201 31/03/2022 02 KANAGAWA 172.640 yên, Nam Tùy tình tình thực tế 30/03/2022 Xem chi tiết
TTS220302 Bảo dưỡng oto-18 man- Saitaima-TTS220302 31/03/2022 02 SAITAMA 180,000 yên Nam Theo HS 30/03/2022 Xem chi tiết
0971858022