1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG TUYỂN GẤP

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
TTS211204 Gấp ! Cắt uốn sắt CX- TTS211204 24/12/2022 02 ŌSAKA 163,000 yên Nam T6/2022 23/12/2022 Xem chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG SẮP THI TUYỂN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
TTS211204 Gấp ! Cắt uốn sắt CX- TTS211204 24/12/2022 02 ŌSAKA 163,000 yên Nam T6/2022 23/12/2022 Xem chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG ĐÃ PHỎNG VẤN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
TTS220901 Chốt nhanh 02 oto saitama- TTS220901 20/09/2022 02 SAITAMA 168,256 yên Nam T4/2023 19/09/2022 Xem chi tiết
TTS220804 Gấp ! 10 thực phẩm- TTS220804 12/09/2022 10 KAGOSHIMA 146,661 yên Nam T4/2023 11/09/2022 Xem chi tiết
TTS220803 Hot ! Mộc 16 man- TTS220803 05/09/2022 2 HIROSHIMA 161,587 yên Nam T1/2023 04/09/2022 Xem chi tiết
TTS220801 Chốt 3 nữ chế biến đồ ăn kèm- TTS220801 31/08/2022 03 KAGOSHIMA 140,700 yên Nữ T2/2023 30/08/2022 Xem chi tiết
TTS220707 Gấp !Đường ống gunma- TTS220707 31/08/2022 02 GUNMA 150,000 yên Nam 30/08/2022 Xem chi tiết
TTS220807 Hot ! 4 gia công dập KL 18 man- TTS220807 25/08/2022 04 KANAGAWA 184.926 yên Nam T12/2022 24/08/2022 Xem chi tiết
TTS220708 Hot !Bảo dưỡng oto saitama- TTS220708 22/08/2022 06 SAITAMA 163,328 yên Nam Tùy tình tình thực tế 21/08/2022 Xem chi tiết
TTS220805 Chốt nhanh 3 hàn 16 man- TTS220805 02/08/2022 03 HIROSHIMA 160.000 yên Nam T1/2023 01/08/2022 Xem chi tiết
TTS220701 Chốt nhanh 6 hàn- hiroshima- TTS220701 31/07/2022 06 HIROSHIMA 159,460 yên Nam T12/2022 30/07/2022 Xem chi tiết
TTS220802 Hot !Tuyển 02 gia công dập KL- TTS220802 19/07/2022 02 KANAGAWA 179.573 Nam T11/2022 16/07/2022 Xem chi tiết
0971858022