1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG TUYỂN GẤP

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG SẮP THI TUYỂN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết

ĐƠN HÀNG/TRƯỜNG ĐÃ PHỎNG VẤN

Ảnh Tên ĐH/Trường tuyển Ngày thi
tuyển
SL Địa điểm HP/LCB Giới tính Ngày nhập cảnh Hạn nộp
hồ sơ
Chi tiết
DD231001 28 man ! Đặc định lắp đặt đường ống- DD231001 12/10/2023 0 GUNMA 280.000yên Nam T4/2024 12/10/2023 Xem chi tiết
DD220602 Hot ! Đặc định nhà hàng tokyo- DD220602 25/08/2023 01 TOKYO 193,200 yên Nam T12/2023 24/08/2023 Xem chi tiết
DD230501 23 man ! Đặc định coppha- DD230501 02/05/2023 1 ŌSAKA 230.000 yên Nam T11/2023 02/05/2023 Xem chi tiết
DD230301 26 man ! Đặc định buộc sắt- DD230301 30/04/2023 20 ŌSAKA 260,000y Nam T10/2023 30/04/2023 Xem chi tiết
DD230502 26 man- Đặc định nhà hàng tokyo- DD230502 24/04/2023 0 TOKYO 260.000 yên Nam/Nữ T8/2023 24/04/2023 Xem chi tiết
DD230303 18 man ! Đặc định nhặt trứng gà- DD230303 30/03/2023 4 KAGOSHIMA 180.000 yên Nữ T7/2023 30/03/2023 Xem chi tiết
DD230302 Gấp ! 01 nữ đặc định- DD230302 01/03/2023 0 KAGOSHIMA 1000 yên/h Nữ T4/2023 01/03/2023 Xem chi tiết
DD220901 23 man ! Đặc định lái máy xây dựng- DD220901 08/11/2022 -1 ŌSAKA 230.000yên Nam T2/2023 07/11/2022 Xem chi tiết
DD220304 Hot ! Đặc định đường ống 23 man- DD220304 01/08/2022 01 ŌSAKA 230.000 yên Nam T12/2022 28/07/2022 Xem chi tiết
TTS211002 Hot ! Lái máy XD- Kagoshima- TTS211002 31/05/2022 02 KAGOSHIMA 161,588 yên Nam Theo HS 30/05/2022 Xem chi tiết
0971858022