1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng KNĐĐ

ĐƠN HÀNG ĐẶC ĐỊNH THỰC PHẨM CHẾ BIẾN ƯỚP GIA VỊ TẠI FUKUI

07:21 07/10/2020

THÔNG BÁO ĐẶC ĐỊNH  THỰC PHẨM – 5 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận  
2 Địa điểm làm việc: FUKUI
3 Ngành nghề xin Visa:  Chế biến thực phẩm ướp gia vị
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Làm trong nhà hàng (chuẩn bị thực phẩm, order thực đơn, dọn dẹp…  )
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 02
Nam, Nữ
Số TTS tham gia tuyển: 04
Nam, Nữ 
1. Độ tuổi Từ 21 đến 35
2. Trình độ:   
3. Yêu cầu * Phỏng vấn bằng tiếng Nhật.
* Đủ điều kiện chuyển visa đặc định. (senmonkyu, CV gốc, giấy chứng nhận hoàn thành với những bạn đã về nước).
4. Yêu cầu khác Thị lực:  Tốt  Thể lực:  Tốt 
Thuận tay:   phải  Hút thuốc:  không 
Tình trạng hôn nhân:    Đã KH, Chưa KH
6 Hình thức tuyển dụng:   
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản: 170,000 yên Nhật (chưa có lương làm thêm)
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển Đủ form 
10 Thời gian thi tuyển Đủ form xin lịch phỏng vấn
11 Ngày dự kiến nhập cảnh :  
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
Ngày  tháng    năm 2020
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC
Facebook Comments Box
0971858022