1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng KNĐĐ

Đơn hàng đặc định điều dưỡng tại Tokyo

04:39 30/10/2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VISA ĐẶC ĐỊNH
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận  
2 Địa điểm làm việc: TOKYO
3 Ngành nghề xin Visa:  ĐIỀU DƯỠNG
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Các công việc của nhân viên Điều Dưỡng
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 2 Nam ☐     Nữ ☑ Số TTS tham gia tuyển: 2~
Nam ☐          Nữ ☑
1. Độ tuổi Dưới 40
2. Trình độ:  Người đang ở Nhật
3. Yêu cầu – LÀ DU HỌC SINH SAU KHI KẾT THÚC 2 NĂM TRƯỜNG TIẾNG HOẶC CÁC TTS SAU KHI KẾT THÚC THỜI HẠN 3 NĂM BÊN NHẬT VÀ MUỐN CHUYỂN NGHỀ SANG LÀM ĐIỀU DƯỠNG
– SỬ DỤNG ĐƯỢC TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP THÔNG THƯỜNG
– HAM HỌC HỎI, SỨC KHỎE TỐT, THỂ LỰC TỐT.
4. Yêu cầu khác Thị lực:  tốt Thể lực:  tốt
Thuận tay:   phải   ☑   trái   ☑ Hút thuốc:      có  ☐     không  ☑
Tình trạng hôn nhân:     Đã KH ☑      Chưa KH ☑
6 Hình thức tuyển dụng:  PHỎNG VẤN SKYPE
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản 166.700 yên/tháng.
Phụ cấp : chuyên cần (10.000 yên),
 gia đình (15.000 yên), nhà ở (25.000 yên)
Tổng thu nhập: 216.700 yên
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể, bảo hiểm thất nghiệp: Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển Càng sớm càng tốt
10 Thời gian thi tuyển Được Form nào đưa khách check ngay 
11 Ngày dự kiến nhập cảnh  Phỏng vấn OK khách sẽ lo thủ tục chuyển việc.
Sẽ được đào tạo nghề 3 tháng trước khi chính thức làm việc
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
Ngày     tháng  năm 2020
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC
Facebook Comments Box
0971858022