1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

Việt Nam

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng đầm, cán mặt phẳng, mặt nền, sàn 175,240 yên 07/03/2020 KANAGAWA

Đầm, cáng phẳng mặt nền, sàn....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng gia công uốn sắt, thép 167,826 yên 07/03/2020 KANAGAWA

Gia công, uốn, buộc sắt thép....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng điện tử dành cho nam 136.000 YÊN 13/01/2020 KAGOSHIMA

Vận hành máy Sản xuất linh kiện điện tử....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng chăm sóc, nhặt trứng gà 145,563 yên 09/01/2020 KAGOSHIMA

Chăm sóc, nhặt, phân loại trứng gà....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Lái máy phân loại rác xây dựng 167,093 20/02/2020 ŌSAKA

Lái máy phân loại rác xây dựng....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng tháo dỡ-Osaka 167,093 yên 22/02/2020 ŌSAKA

Tháo Phá Dỡ Nhà Cửa....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Xây dựng tổng hợp-Nagoya 160,000 yên 28/02/2020 HYŌGO

Xây dựng tổng hợp....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng hàn Fifu 147,000 yên 28/02/2020 GIFU

Hàn bán tự động....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng may mặc 2 146,200 yên 14/02/2020 IBARAKI

may quần áo đồ trẻ con 1 người, là quần áo 2 người....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàn xây dựng-Vận hành máy, san lấp mặt bằng 161,583 yên 21/12/2019 HOKKAIDŌ

vận hành máy, san lấp mặt bằng....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Xử lý nền móng, vận hành máy 160,322 yên 10/12/2019 HYŌGO

xử lý nền móng,vận hành máy ủi, san lấp mặt bằng....

Xem thêm chi tiết

0971858022