1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

Việt Nam

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng nhặt trứng gà nữ tại Kagoshima 145,563 yên 16/03/2021 KAGOSHIMA

Chăn nuôi, nhặt trứng gà....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng Mộc tại Hiroshima 152,900 yên 15/03/2021 HIROSHIMA

Gia công tấm gỗ ốp tường....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng Mộc, hàn tại Hokkaido 154,000 yên 10/03/2021 HOKKAIDŌ

Hàn bán tự động, gia công lắp ráp nhà gỗ và khung dầm công xưởng....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng nông nghiệp thảo dược tại Kagoshima 137,450 yên 23/08/2021 KAGOSHIMA

Trồng, chăm sóc, thu hoạch,đóng gói các loại cây thảo dược ....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng lắp đặt hệ thống đường ống tại Ibaraki 173,334 yên 17/01/2021 IBARAKI

Lắp đặt hệ thống đường ống ....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng vận hành máy tại Nigata 144,046 yên 10/01/2021 NIIGATA

Vận hành máy móc, kiểm tra linh kiện, và đóng gói các sản phẩm linh kiện đồ gia dụng.....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng Hàn bán tự động tại Hokkaido 2 148,522 yên 08/01/2021 HOKKAIDŌ

Hàn bán tự động sản xuất các hệ thống khung, dầm, trụ của nhà cao tầng, nhà xưởng, kho ….....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng Hàn bán tự động tại Hokkaido 148,522 yên 15/01/2021 HOKKAIDŌ

Hàn bán tự động sản xuất các hệ thống khung, dầm, trụ của nhà cao tầng, nhà xưởng, kho  ….....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng hàn tại Hiroshima 155,596 yên 16/12/2020 HIROSHIMA

Hàn bán tự động....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng xây dựng giàn giáo tại Fukushima 230,000 yên 25/12/2020 FUKUSHIMA

Lắp đặt, tháo dỡ giàn giáo....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng TTS] Đơn hàng lắp đặt đường ống tại Fukuoka 145,947 yên 18/12/2020 FUKUOKA

Lắp đặt hệ thống không khí công trình, nhà xưởng, làm mái.....

Xem thêm chi tiết

0971858022