1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

Việt Nam

[Đơn hàng KNĐĐ] Đơn hàng đặc định giàn giáo Kanagawa (DD210920) 238,000 yên 15/10/2021 KANAGAWA

Thi công gia cố, phủ xanh sườn dốc,thi công chống sạt lở....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng KNĐĐ] Đơn hàng đặc định giàn giáo Aichi (DD210919) 230,000 yên 15/10/2021 AICHI

Tháo, lắp giàn giáo cho các công trình xây dựng.....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng KNĐĐ] Đơn hàng đặc định điều dưỡng 5 (DD210918) 210,000 yên 15/10/2021 IBARAKI

Chăm sóc người cao tuổi ( ăn uống, tắm rửa, vệ sinh)....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng KNĐĐ] Đơn hàng đặc định điều dưỡng 4 (DD210917) 190,000 yên 15/10/2021 GIFU

Chăm sóc người cao tuổi (ăn uống, tắm rửa, vệ sinh)....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng KNĐĐ] Đơn hàng đặc định điều dưỡng 3 (DD210916 ) 1000y/h 15/10/2021 HYŌGO

Chăm sóc người cao tuổi (ăn uống, tắm rửa, vệ sinh)....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng KNĐĐ] Đơn hàng đặc định điều dưỡng 2 (DD210915) 206,000 yên 15/10/2021 CHIBA

Chăm sóc người cao tuổi ( ăn uống, tắm rửa, vệ sinh)....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng KNĐĐ] Đơn hàng đặc định điều dưỡng ở Shizuoka (DD210802) 886y/h 15/10/2021 SHIZUOKA

Chăm sóc hỗ trợ sinh hoạt cho người già....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng KNĐĐ] Đơn hàng đặc định điều dưỡng1 (DD210914) 203,700 yên 14/10/2021 CHIBA

Chăm sóc người cao tuổi ( ăn uống, tắm rửa, vệ sinh)....

Xem thêm chi tiết

0971858022