1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

Việt Nam

[Đơn hàng] Tiếp tục 2 lái máy saitama- TTS220211 173.333 yên 02/09/2022 SAITAMA

Lái máy xúc, máy ủi....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Hot ! Mộc 16 man- TTS220803 161,587 yên 05/09/2022 HIROSHIMA

Mộc (sản xuất các đồ gỗ, khung nhà bằng gỗ )....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Chốt 3 nữ chế biến đồ ăn kèm- TTS220801 140,700 yên 31/08/2022 KAGOSHIMA

Nông nghiệp, Chế biến đồ ăn kèm từ nông sản....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Hot !Bảo dưỡng oto saitama- TTS220708 163,328 yên 22/08/2022 SAITAMA

Sửa chữa bảo dưỡng ô tô....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Gấp !Đường ống gunma- TTS220707 150,000 yên 31/08/2022 GUNMA

Lắp đặt đường ống của các công trình dân dụng....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Hot ! 4 gia công dập KL 18 man- TTS220807 184.926 yên 25/08/2022 KANAGAWA

Gia công dập kim loại....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Hot ! Đặc định đường ống 23 man- DD220304 230.000 yên 01/08/2022 ŌSAKA

Lắp đường ống xây dựng....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] 18 man ! Gia công dập kim loại- TTS220705 180,267 yên 20/07/2022 KANAGAWA

Gia công dập kim loại....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Hot ! Thực phẩm xúc xích – TTS220705 165.069 yên 28/07/2022 SAITAMA

Chế biến xúc xích, thịt hun khói ….....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Buộc sắt 17 man- TTS220706 173,000 yên 31/07/2022 ŌSAKA

Buộc sắt ( Ngoài công trường)....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Đường ống- 17 man- TTS220702 173,334 yên 31/07/2022 IBARAKI

Lắp đặt hệ thống đường ống....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Thực phẩm kim chi- 17 man- TTS220703 173,333 yên 14/07/2022 ŌSAKA

Chế biến kim chi xuất cho chuỗi nhà hàng, siêu thị....

Xem thêm chi tiết

0971858022