1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng KNĐĐ

Đơn hàng xây dựng giàn giáo theo visa đặc định ở Tokyo

04:21 01/09/2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VISA ĐẶC ĐỊNH
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận  
2 Địa điểm làm việc: TOKYO
3 Ngành nghề xin Visa:  XÂY DỰNG
4 Tên và nội dung CV cụ thể:

Lắp, tháo dàn giáo 

(Hoặc) Trắc đạc cầu đường
 (Hoặc) Thợ trát tường

5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 3 Nam Số TTS tham gia tuyển: 3~6 Nam
1. Độ tuổi Dưới 40
2. Trình độ:  CẤP 2 TRỞ LÊN
3. Yêu cầu .- CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VỚI DÀN GIÁO HOẶC KINH NGHIỆM SỬ DỤNG MÁY TRẮC ĐẠC CẦU ĐƯỜNG
– SỬ DỤNG ĐƯỢC TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP THÔNG THƯỜNG
– HAM HỌC HỎI, SỨC KHỎE TỐT, THỂ LỰC TỐT.
4. Yêu cầu khác Thị lực:  tốt Thể lực:  tốt
Thuận tay:   phải,   trái Hút thuốc: không
Tình trạng hôn nhân:  Đã KH Chưa KH
6 Hình thức tuyển dụng:  PHỎNG VẤN SKYPE
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản 225.000 yên/tháng. 
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển 21/09/2020
10 Thời gian thi tuyển 28/09/2020
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : Tùy theo tình hình thực tế của cục
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
  Ngày 31 tháng 08 năm 2020
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC
Facebook Comments Box
0971858022