1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng KNĐĐ

Đơn hàng bảo dưỡng ô tô theo visa đặc định tại WAKAYAMA

07:31 04/09/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG ĐẶC ĐỊNH BẢO DƯỠNG Ô TÔ             

(VIỆT – NHẬT)

Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận  
2 Địa điểm làm việc: WAKAYAMA
3 Ngành nghề xin Visa:  Bảo dưỡng ô tô
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Sửa chữa, kiểm tra, bảo dưỡng 
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 04
Nam 
Số TTS tham gia tuyển: 08 Nam    
1. Độ tuổi Từ 20 đến 35
2. Trình độ:  Trung học phổ thông
3. Yêu cầu * Phỏng vấn bằng tiếng Nhật.
* Đủ điều kiện chuyển visa đặc định. (senmonkyu, CV gốc, giấy chứng nhận hoàn thành với những bạn đã về nước).
4. Yêu cầu khác Thị lực:   Thể lực:  
Thuận tay:   phải Hút thuốc: không 

Tình trạng hôn nhân:Đã KH, Chưa KH 

6 Hình thức tuyển dụng:  SKYPE
7 Tiền thu nhập: Lương tháng 210,000 yên Nhật,
Thực nhận 182,000 yên Nhật.
Tăng lương 1 năm 1 lần. 
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển 15/09/2020
10 Thời gian thi tuyển 30/09/2020
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : 12/2020
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
Ngày    tháng    năm 2020
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC
Facebook Comments Box
0971858022