1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng KNĐĐ

Đơn hàng chăn nuôi bò theo visa đặc định tại tỉnh Chiba

01:15 05/10/2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VISA ĐẶC ĐỊNH
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận TRANG TRẠI
2 Địa điểm làm việc: CHI BA
3 Ngành nghề xin Visa:  CHĂN NUÔI
4 Tên và nội dung CV cụ thể: CHĂN NUÔI BÒ
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 20
Nam, Nữ
Số TTS tham gia tuyển: 40~ Nam, Nữ
1. Độ tuổi Tới 35
2. Trình độ:  Là TTS đang ở Nhật
3. Yêu cầu – LÀ TTS ĐANG Ở NHẬT
– LÀM CÔNG VIỆC CHĂN NUÔI
– SỨC KHỎE TỐT, THỂ LỰC TỐT.
4. Yêu cầu khác Thị lực:  tốt Thể lực:  tốt
Thuận tay:   phải, trái  Hút thuốc: không  
Tình trạng hôn nhân:    Đã KH Chưa KH
6 Hình thức tuyển dụng:  PHỎNG VẤN SKYPE
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản 975 Yên / h. (tương đương 171.600 Yên/tháng). Làm thêm rất nhiều
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển Càng sớm càng tốt
10 Thời gian thi tuyển Hễ có ứng viên là phỏng vấn ngay
11 Ngày dự kiến nhập cảnh :  
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
Ngày     tháng    năm    2020
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC
Facebook Comments Box
0971858022