1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng TTS

Đơn hàng xây dựng (xây trát) tại Miyagi

07:03 14/10/2020

THÔNG BÁO TD ĐƠN XÂY DỰNG – 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận  
2 Địa điểm làm việc: MIYAGI
3 Ngành nghề xin Visa:  Xây dựng( Xây trát)
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Trát tường, Công việc gia cố địa chấn, Công việc chống thấm
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 3
Nam ☑          Nữ ☐
Số TTS tham gia tuyển: 06
Nam ☑         Nữ ☐
1. Độ tuổi Từ 18 đến 35
2. Trình độ:  THCS
3. Yêu cầu Ưu tiên : – Đã từng làm công việc liên quan đến xây dựng, có sức khỏe tốt, chăm chỉ, có chí tiến thủ.
– Có khả học và giao tiếp hiểu và nghe nói bằng tiếng nhật.
4. Yêu cầu khác Thị lực:  Tốt  Thể lực:  Tốt 
Thuận tay:   phải   ☑               trái   ☐
Tình trạng hôn nhân:   Đã KH ☑    Chưa KH ☑  
6 Hình thức tuyển dụng:  SKYPE + THI TAY
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản 145,120  yên.
Nhận về 114,550 yên (Chưa bao gồm làm thêm)
(đã trừ hết các khoản như bảo hiểm, thuế… )
Trung bình làm thêm 20000-40000 yên/Tháng 
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển Cuối T10
10 Thời gian thi tuyển 05/11/2020
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : T4/2021
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
Ngày  tháng  năm 2020
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC
Facebook Comments Box
0971858022