1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng TTS

Đơn hàng nông nghiệp thảo dược tại Kagoshima

07:41 31/12/2020

THÔNG BÁO NÔNG NGHIỆP – 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận  
2 Địa điểm làm việc: KAGOSHIMA
3 Ngành nghề xin Visa:  Nông Nghiệp 
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Trồng, chăm sóc, thu hoạch,đóng gói các loại cây thảo dược (Tính chất công việc làm trong công xưởng khâu đóng gói và làm ngoài trời khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch)
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 3
0 Nam ☐        03 Nữ ☑ 
Số TTS tham gia tuyển: 06
Nam ☐          Nữ ☑ 
1. Độ tuổi Từ 18 đến 35
2. Trình độ:  Trung học phổ thông
3. Yêu cầu * Có kinh nghiệm làm nông nghiệp.
* Vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, nhanh nhẹn, ý thức tốt, yêu thích việc học tiếng nhật.
* Sức khỏe tốt, thị lực tốt.
* Có tính cộng đồng, hòa hợp được với môi trường tập thể. 
4. Yêu cầu khác Thị lực:  Tốt Thể lực:  
Thuận tay:   phải   ☑               trái   ☐ Hút thuốc:      có  ☐           không  ☑
Tình trạng hôn nhân:      Đã KH ☑          Chưa KH ☑
6 Hình thức tuyển dụng:  Skype
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản 137,450  yên Nhật, Chưa bao gồm làm thêm.
Bình quân làm thêm theo tháng là 50,000 yên.
Có bảng lương đính kèm
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển Sớm nhất có thể
10 Thời gian thi tuyển 23/08/2021
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : 2/2022
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
        Ngày     tháng     năm 2020
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC
Facebook Comments Box
0971858022