1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng TTS

Đơn hàng chế biến, xử lý thực phẩm từ thịt ở Kagoshima

10:20 05/08/2020

THÔNG BÁO CHẾ BIẾN, XỬ LÝ THỰC PHẨM TỪ THỊT – 3 NĂM
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận OOSA
2 Địa điểm làm việc: KAGOSHIMA
3 Ngành nghề xin Visa:   Chế biến thủy sản gia nhiệt
4 Tên và nội dung CV cụ thể: GIA CÔNG, CHẾ BIẾN THỦY SẢN( Lươn…)
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 02 Nữ   Số TTS tham gia tuyển: 06  Nữ
1. Độ tuổi Từ 18 đến 35
2. Trình độ:  Trung học phổ thông
3. Yêu cầu * Thuận tay phải.
* Vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, nhanh nhẹn, ý thức tốt, yêu thích việc học tiếng nhật.
* Sức khỏe tốt, thị lực tốt, không mù màu.
* Có tính cộng đồng, hòa hợp được với môi trường tập thể. 
4. Yêu cầu khác Thị lực:   Thể lực:  
Thuận tay:   phải   Hút thuốc:   không
Tình trạng hôn nhân:      Đã KH, Chưa KH 
6 Hình thức tuyển dụng:  SKYPE
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản 136,934  yên Nhật, thực lĩnh 100,754 yên Nhật mỗi tháng (đã trừ hết các khoản như bảo hiểm, thuế, tiền nhà ) làm thêm bình quân tháng 39, 500 yên
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển 12/08/2020
10 Thời gian thi tuyển Đủ form xin lịch PV 
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : T1/2021
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
Ngày  tháng  năm 2020
PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC

 

 

Facebook Comments Box
0971858022