1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng TTS

Đơn hàng bảo dưỡng ô tô tại NAGASAKI

07:05 04/09/2020

THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG Ô TÔ 
Yêu cầu tuyển dụng
STT Hạng mục Nội dung
1 Tên xí nghiệp tiếp nhận  
2 Địa điểm làm việc: NAGASAKI
3 Ngành nghề xin Visa:  Bảo dưỡng ô tô
4 Tên và nội dung CV cụ thể: Bảo dưỡng ô tô (Thay lốp, dầu, bảo dưỡng, rửa xe…)
5 Điều kiện tuyển dụng:  Số TTS cần tuyển: 02
Nam  
Số TTS tham gia tuyển: 06
Nam
1. Độ tuổi Từ 20 đến 30
2. Trình độ:  Trung học phổ thông
3. Yêu cầu * Thuận tay phải. Có kinh nghiệm về bảo dưỡng ô tô
* Vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, nhanh nhẹn, ý thức tốt, yêu thích việc học tiếng nhật.
* Sức khỏe tốt, thị lực tốt, Không mù màu.
* Có tính cộng đồng, hòa hợp được với môi trường tập thể. 
4. Yêu cầu khác Thị lực:   Thể lực:  
Thuận tay:   phải Hút thuốc: không
Tình trạng hôn nhân: Đã KH          Chưa KH
6 Hình thức tuyển dụng:  SKYPE
7 Tiền thu nhập: Lương cơ bản 143,171 yên Nhật (Mức lương trên chưa bao gồm làm thêm)
8 Bảo hiểm xã hội, thân thể,
bảo hiểm thất nghiệp:
Theo luật pháp Nhật Bản quy định
9 Thời gian dự kiến sơ tuyển 10/09/2020
10 Thời gian thi tuyển 15/09/2020 
11 Ngày dự kiến nhập cảnh : T1/2021
II YÊU CẦU PHỐI HỢP THỰC HIỆN
STT Công việc  Thời hạn phải hoàn thành Bộ phận chịu trách nhiệm
1 Cung cấp Form + Danh sách. …/…/… Phòng Tuyển dụng + KS 
2 Check Form tiến cử (test IQ + tay nghề). …/…/… Phòng Kiểm soát
3 Gửi list và Form cho đối tác …/…/… Phòng PTTT
4 Kiểm tra lại KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… PTTT + Kiểm soát + Đào tạo + tuyển dụng
5 Căn dặn nhắc nhở KS trước thi tuyển ít nhất 02 ngày. …/…/… Đào tạo + Tuyển dụng
Yêu cầu các phòng ban nắm rõ chính xác yêu cầu và thực hiện nghiêm túc
        Ngày     tháng     năm 2020
PHÒNG  PTTT PHÒNG KIỂM SOÁT/ HỒ SƠ GIÁM ĐỐC
Facebook Comments Box
0971858022