1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

Xây dựng

[Đơn hàng] Hot ! Xây dựng 24 man- TTS220904 240.000 yên 27/09/2022 KAGOSHIMA

Xây dựng: Bốc dỡ....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Hot ! GIa công cốt thép 18 man- TTS221013 181.125 yên 24/10/2022 KANAGAWA

Dựng cốt thép để làm bê tông....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Chốt 01 hiroshima- TTS220711 210.000 yên 29/07/2022 HIROSHIMA

Buộc sắt....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Hot ! Buộc sắt 17 man- TTS220610 173,000 yên 21/06/2022 ŌSAKA

Buộc sắt ngoài công trường....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Chốt nhanh 01 lái máy- TTS220607 142.000 yên 20/06/2022 KAGOSHIMA

Công việc đào xới. Dùng các thiết bị xây dựng để đào xới, san đất…....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Ván khuôn kanagawa- 17 man- TTS220405 174.027 yên 27/05/2022 KANAGAWA

Công trình xây dựng dân dụng, vận chuyển, ghép ván khuôn.......

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Buộc sắt-18 man- TTS220506 180,000 yên 19/05/2022 KANAGAWA

Buộc sắt ngoài công trường....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Hot ! Buộc sắt 23 man- TTS220508 231.667 yên 02/05/2022 ŌSAKA

lắp ráp cốt thép chịu lực....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Chốt nhanh 02 sắt hiroshima- TTS220505 156.000 yên 06/05/2022 HIROSHIMA

Gia công sắt, buộc sắt, uốn sắt…( cả trong và ngoài công trình)....

Xem thêm chi tiết

0971858022