1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

Xây dựng

[Đơn hàng] Hot ! Đặc định đường ống 23 man- DD220304 230.000 yên 01/08/2022 ŌSAKA

Lắp đường ống xây dựng....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Tuyển thêm đặc định đường ống 25 man- DD220303 250.000yên 16/06/2022 GUNMA

Lắp đường ống xây dựng....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Đặc định buộc sắt 23 man- DD220601 230.000yên 01/06/2022 ŌSAKA

Lắp đặt thanh gia cố, lắp đặt cốt thép, dựng khung sắt, buộc cốt thép ở công trình xây dựng; Dựng cốt thép làm bê tông…....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Đặc định đường ống- 25 man- DD220302 250.0000yên 23/03/2022 GUNMA

Lắp đường ống xây dựng....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Lương tốt ! Đặc định XD cầu đường- DD220117 210.000 yên/tháng 18/02/2022 SHIGA

Đào đường, lát nền, đổ bê tông, Dọn dẹp hiện trường....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Làm đường Nara ! Đặc định hấp dẫn- DD220113 1.327 yên/h 18/02/2022 NARA

Làm đường, Lát nền, lắp đường ống nước....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Phí free ! Đặc định làm đường aichi- DD220112 1.327 yên/h 18/02/2022 AICHI

Làm đường, lát nền, lắp đặt đường ống....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Hấp dẫn ! Đặc định làm đường- DD220111 1.212yên/h 18/02/2022 MIE

Làm đường, Lát nền, Dọn dẹp hiện trường....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Đặc định lái máy ! Phí free- DD220110 1.212 yên/h 18/02/2022 ŌSAKA

Lái xe lăn đường....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Lương tốt ! Đặc định lái máy XD-DD220109 1.327 yên/h 18/02/2022 HYŌGO

Phá dỡ, lăn đường, đổ bê tông....

Xem thêm chi tiết

0971858022