1
Bạn cần hỗ trợ?

Thực tập sinh

OTIT là gì?

[OTIT là gì?] OTIT LÀ GÌ? Quyền hạn của tổ chức OTIT là gì

OTIT LÀ GÌ? là tổ chức trực thuộc chính phủ có quyền pháp lý được quy định rõ ràng. Theo đó, OTIT có chức năng chính là hỗ trợ thực tập sinh kỹ năng....

Xem thêm chi tiết

0971858022