1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

Nông nghiệp

[Đơn hàng] Gấp !03 Nông nghiệp Miyazaki- TTS220504 140.000 yên 31/05/2022 MIYAZAKI

Trồng, chăm sóc, thu hoạch, đóng gói các loại rau củ theo mùa..........

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Chốt nhanh ! Nông nghiệp nam nữ Ibaraki- TTS220208 152,360 yên 03/03/2022 IBARAKI

Trồng, chăm sóc, thu hoạch các loại rau theo mùa.....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Tiếp tục NN Ibaraki- TTS220209 151.188 03/03/2022 IBARAKI

Trồng, chăm sóc, thu hoạch các loại rau theo mùa.....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Hot ! Đơn hàng nấm- TTS 220101 180.267 yên 31/03/2022 KANAGAWA

Trồng chăm sóc, thu hoạch nấm....

Xem thêm chi tiết

0971858022