1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

Ngư Nghiệp

[Đơn hàng] Gấp ! 02 đặc định thủy sản- DD220205 265.000 yên 07/03/2022 EHIME

Các công việc liên quan đến nghiệp vụ nuôi cá như cho cá ăn, thay lưới, di chuyển đầm nuôi cá, hỗ trợ xuất cá và các công việc liên quan khác....

Xem thêm chi tiết

0971858022