1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

Kỹ sư Xây dựng

[Đơn hàng] Tokyo ! Kỹ sư xây dựng- KS220101 210.000 yên/tháng 28/02/2022 TOKYO

Quản lý (giám sát) xây dựng tại các công trường như tòa nhà, chung cư. Chụp ảnh công trình, quản lý quy trình, viết tài liệu, v.v....

Xem thêm chi tiết

0971858022