1
Bạn cần hỗ trợ?

Kỹ năng đặc định

Hồ sơ tham gia

[Hồ sơ tham gia] Nhận hồ sơ đăng ký Kỹ Năng Đặc Định KANAGAWA

Tháng 12/ 2018, Nhật Bản đã chính thức thông qua Luật Quản lý xuất nhập cảnh và chấp nhận tị nạn sửa đổi, trong đó quy định cho phép tiếp nhận lao động nước ngoài vào Nhật Bản theo tư cách lưu trú “kỹ năng đặc định”.....

Xem thêm chi tiết

[Hồ sơ tham gia] Hồ sơ đăng ký chương trình visa kỹ năng đặc định

Tháng 4 vừa qua chính phủ Nhật Bản đã chính thức thông qua tư cách visa mới kỹ năng đặc định cho người lao động nước ngoài. Vì còn khá mới nên nhiều bạn gặp vấn đề trong việc đăng kí chuyển tư cách lưu trú.....

Xem thêm chi tiết

0971858022