1
Bạn cần hỗ trợ?

Đơn hàng

Chế biến thực phẩm

[Đơn hàng] Gấp ! 10 thực phẩm- TTS220804 146,661 yên 12/09/2022 KAGOSHIMA

Gia công chế biến thực phẩm lợn....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Thực phẩm kim chi- 17 man- TTS220703 173,333 yên 14/07/2022 ŌSAKA

Chế biến kim chi xuất cho chuỗi nhà hàng, siêu thị....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Chốt nhanh 01 thực phẩm nam- TTS220704 141.925 yên 01/07/2022 KAGOSHIMA

Chế biến thịt bò và thịt lợn....

Xem thêm chi tiết

[Đơn hàng] Hot ! Cơm hộp 18 man- TTS220315 180.440 yên 07/04/2022 TOKYO

Cơm hộp, Chế biến đồ ăn sẵn…....

Xem thêm chi tiết

0971858022